"oddzielenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddzielenie" po polsku

oddzielenie

rzeczownik
 1. separation **
  • oddzielenie (np. obrazu od dźwięku), rozdzielanie (sygnału) [niepoliczalny]
   We need to perform a separation of auditiory channel from the visual one to analyze it further. (Musimy wykonać oddzielenie kanału dźwiękowego od kanału wizualnego, żeby przeprowadzić dokładniejszą analizę.)
 2. abstraction *  
  We cannot agree to the abstraction of one group of people from the society. (Nie możemy się zgodzić na oddzielenie jednej grupy ludzi od społeczeństwa.)
 3. detachment
  • oderwanie, odłączenie, oddzielenie oficjalnie
   The detachment of the United Kingdom from the European Union could be catastrophic. (Odłączenie Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej mogłoby być katastrofalne.)
 4. dissociation
 5. detachedness  
 6. disseverance , disseverment
 7. dissociating
 8. sublation
 9. unpicking
 10. disassociation
 11. disconnecting
 12. disparting
 13. distanciation , distantiation
czasownik
 1. divide ***
  • podzielić, dzielić, oddzielić [przechodni/nieprzechodni]
   They divided the prize equally. (Oni podzielili nagrodę równo.)
   The money was divided equally among his children. (Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci.)
   The book is divided into five chapters. (Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.)
   I can divide my love between you and my children, don't worry. (Mogę dzielić swoją miłość pomiędzy ciebie i moje dzieci, nie martw się.)
 2. separate ****
  • oddzielić, podzielić [przechodni]
   You need to separate egg yolk from egg white. (Musisz odzielić żółtko od białka.)
   Can you separate good apples from the rotten ones? (Czy możesz oddzielić dobre jabłka od tych zgniłych?)
 3. disconnect *
 4. unpick
 5. dispart
czasownik
 1. divide *** , divide off   [przechodni]
  You need to divide yolks from whites. (Musisz oddzielić żółtka od białek.)
  If you want to help, divide my clothes from yours. (Jeśli chcesz pomóc, oddziel moje ubrania od twoich.)
 2. isolate **
 3. detach
  • odczepiać, oddzielać, odrywać (coś od czegoś)
   Detach the last page of the form before sending it. (Oderwij ostatnią stronę formularze przed wysłaniem go.)
 4. segregate
 5. dissociate , , disassociate ,
 6. decouple
 7. seclude
 8. dissever
 9. reclude
 10. scind
 11. interspace  
 12. separate ****
  • oddzielać (być pomiędzy) [przechodni]
   These words should be separated by commas. (Te wyrazy powinny być oddzielone przecinkami.)
   A desk separates our beds. (Biurko oddziela nasze łóżka.)
phrasal verb
 1. close something off
  • zamykać, oddzielać (np. teren)
   The garden is closed off by a thick wall. (Ogród jest oddzielony grubym murem.)
 2. sort something out , sort out
 3. cleave off
czasownik
 1. separate ****
 2. divorce ***
  • oddzielić się, odejść [przechodni]
   He divorced the group and walked the opposite direction. (On oddzielił się od grupy i poszedł w przeciwnym kierunku.)
   Mark decided to divorce his team. (Mark postanowił odejść od swojej drużyny.)

powered by  eTutor logo