"odjęcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odjęcie" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. subtract
  • odejmować (np. liczby)
   to take away
   If you subtract 8 from 6 you will get a negative number. (Jeżeli odejmiesz 8 od 6 otrzymasz liczbę ujemną.)
   They subtracted 30% from the full price. (Oni odjęli 30% od pełnej ceny.)
   Subtract 20 from 55. (Odejmij 20 od 55.)
 2. deduct
  • odejmować, odliczać, potrącać
   to subtract, to take away
   The tax is deducted from my salary every month. (Podatek jest odliczany od mojej wypłaty co miesiąc.)
 3. take *****   [TRANSITIVE]
 4. subduct  
 5. ablate
phrasal verb
 1. take away **  
czasownik
 1. dock **
  • potrącić, obniżyć, obniżać, odjąć, odejmować (np. zarobki, oceny, punkty)
   You made a mistake in that task so I docked two points. (Zrobiłeś błąd w tym zadaniu, więc odjąłem dwa punkty.)
   My boss docked my wages. (Mój szef obniżył moje zarobki.)
przyimek
 1. less *****
  • odjąć, minus, bez formal
   Ten less four equals six. (Dziesięć odjąć cztery równa się sześć.)
   The bed costs 300 dollars less the price of the mattress. (Łóżko kosztuje 300 dolarów minus cena materaca.)