"segregować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "segregować" po polsku

segregować

czasownik
 1. file ****
  • segregować, układać [TRANSITIVE]
   Can you file these documents? (Czy możesz posegregować te dokumenty?)
   I filed my bills by date. (Posegregowałem moje rachunki zgodnie z datą.)
 2. segregate
  • segregować (według rasy, płci, religii)
  • oddzielać (część palącą od niepalącej), segregować (ludzi)
 3. collate  
 4. assort

Powiązane zwroty — "segregować"

rzeczownik
segregator = binder , także: ring binder British English , także: box file +1 znaczenie
segregowanie = filing +1 znaczenie
czasownik

powered by  eTutor logo