"filing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "filing" po angielsku

filing *

rzeczownik
 1. segregowanie (np. dokumentów)
  Little your cousin is looking for someone to help with the filing. (Przy okazji... Twój kuzyn szuka kogoś do pomocy przy segregowaniu dokumentów.)
 2. oficjalny dokument
  This filing confirms our decision. (Ten oficjalny dokument potwierdza naszą decyzję.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Tools: Batch File Rename. obrazek do "file" po polsku
rzeczownik
 1. plik (na komputerze) [policzalny]
  Could you e-mail me this file? (Czy mógłbyś mi wysłać ten plik e-mailem?)
  You can delete these files to make more space on your hard drive. (Możesz usunąć te pliki, aby zrobić więcej miejsca na twoim dysku twardym.)
 2. teczka (na dokumenty) [policzalny]
  There is a pile of files on my desk. (Na moim biurku jest stos teczek.)
  It should be in one of my files. (To powinno być w jednej z moich teczek.)
  We have a separate file for this. (Mamy na to oddzielną teczkę.)
 3. kartoteka (zbiór dokumentów o kimś lub o czymś) [policzalny]
  Look up the information about him in a file. (Poszukaj informacji na jego temat w kartotece.)
  This file hasn't been updated in a while. (Ta kartoteka nie była zaktualizowana od jakiegoś czasu.)
  Bring me a file containing the sales history. (Przynieś mi kartotekę zawierającą historię sprzedaży.)
 4. rząd (ludzi, zwierząt ustawionych jeden za drugim) [policzalny]
  Stand in a file, there's enough food for everyone! (Stańcie w rzędzie, wystarczy jedzenia dla każdego!)
  Students were standing in a file waiting for the exam. (Studenci stali w rzędzie czekając na egzamin.)
 5. pilnik [policzalny]
  She bought a new nail file. (Ona kupiła nowy pilnik do paznokci.)
  He used a file to soften the edges. (On użył pilnika, aby zaokrąglić krawędzie.)
 6. skoroszyt, segregator

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. segregować, układać [przechodni]
  Can you file these documents? (Czy możesz posegregować te dokumenty?)
  I filed my bills by date. (Posegregowałem moje rachunki zgodnie z datą.)
 2. składać, włączać do akt, wciągać do ewidencji [przechodni]
  He filed the motion. (On włączył wniosek do akt.)
  This picture should be filed. (To zdjęcie powinno zostać włączone do akt.)
 3. wnosić (sprawę do sądu) [przechodni/nieprzechodni]
  I filed for a divorce. (Wniosłem sprawę o rozwód.)
  She filed for a full child custody. (Ona wniosła sprawę o pełną opiekę nad dziećmi.)
 4. iść jeden za drugim [nieprzechodni]
  The soldiers filed in the silence. (Żołnierze szli w ciszy jeden za drugim.)
  Children, file on the left side of the road, please. (Dzieci, idźcie jeden za drugim po lewej stronie ulicy, proszę.)
 5. piłować (pilnikiem) [przechodni/nieprzechodni]
  She's filing her nails. (Ona piłuje swoje paznokcie.)
  The prisoner filed the bars of the cell. (Więzień przepiłował kraty celi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "filing"

rzeczownik
przysłówek
phrasal verb
inne
czasownik
inne
idiom

powered by  eTutor logo