"w aktach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w aktach" po polsku

"w aktach" — Słownik kolokacji angielskich

on file kolokacja
 1. on przyimek + file rzeczownik = w aktach
  Bardzo silna kolokacja

  The following shows how src2srcml and srcml2src can be used on single files.

  Podobne kolokacje:
in acts kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the act
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w aktach
 1. in przyimek + act rzeczownik
  Silna kolokacja

  In the last act, we had found a new life together.

  Podobne kolokacje:
in the files kolokacja
Popularniejsza odmiana: in file
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w aktach
 1. in przyimek + file rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He stood up and passed out among them in the file.

  Podobne kolokacje:
on files kolokacja
Popularniejsza odmiana: on file
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w aktach
 1. on przyimek + file rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The following shows how src2srcml and srcml2src can be used on single files.

  Podobne kolokacje:
on File kolokacja
Popularniejsza odmiana: on file
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w aktach
 1. on przyimek + file rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The following shows how src2srcml and srcml2src can be used on single files.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo