"iść jeden za drugim" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "iść jeden za drugim" po polsku

iść jeden za drugim

czasownik
  1. file ****   [INTRANSITIVE]
    The soldiers filed in the silence. (Żołnierze szli w ciszy jeden za drugim.)
    Children, file on the left side of the road, please. (Dzieci, idźcie jeden za drugim po lewej stronie ulicy, proszę.)

powered by  eTutor logo