BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"cut somebody off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cut somebody off" po angielsku

cut somebody off

phrasal verb
 1. odgrodzić się od kogoś, odseparować się od kogoś
  Her family cut her off completely. (Jej rodzina zupełnie się od niej odseparowała.)
  Clara wanted to cut her toxic mother off. (Clara chciała się odseparować od swojej toksycznej matki.)
 2. oddzielić kogoś, oddzielać kogoś
 3. zerwać z kimś dobre stosunki
 4. zajechać komuś drogę American English
 5. wchodzić komuś w słowo
phrasal verb
 1. odcinać (np. metkę), ucinać (np. palec), odseparowywać (np. tłuszcz od mięsa)
  Don't forget to cut off the tag. (Nie zapomnij odciąć metki.)
  The mobsters cut her finger off. (Gangsterzy odcięli jej palec.)
 2. odcinać (np. wodę), wyłączać (np. ogrzewanie)
  The water in my house has been cut off, because I forgot to pay the bill. (Odcięto mi wodę w mieszkaniu, ponieważ zapomniałem zapłacić rachunku.)
  It is very warm, so they cut off the heating. (Jest bardzo ciepło, więc wyłączyli ogrzewanie.)
 3. przerywać (np. połączenie telefoniczne), wstrzymywać (np. wsparcie finansowe)
  My Internet connection has been cut off. (Moje połączenie internetowe zostało przerwane.)
 4. odcinać kogoś (zajeżdżać komuś drogę)
  Some idiot cut me off! (Jakiś idiota zajechał mi drogę!)
 5. przerywać (komuś), wcinać się (w rozmowę), wchodzić w słowo
  Stop cutting me off, you're annoying me! (Przestań mi przerywać, denerwujesz mnie!)
 6. przerwać wypowiedź
  Why did you cut off? (Dlaczego przerwałeś wypowiedź?)
  You mustn't cut off during the class. (Podczas zajęć nie wolno przerywać wypowiedzi.)
 7. wydziedziczyć
  My parents cut me off. (Moi rodzice wydziedziczyli mnie.)
  She cut off her unfaithful husband. (Ona wydziedziczyła swojego niewiernego męża.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. ostateczny termin
  Today is the cut-off date to submit applications. (Dzisiaj jest ostateczny termin składania aplikacji.)
 2. granica, limit (czegoś)
 3. odcięcie (np. elektryczności), wstrzymanie (np. pomocy, finansowania)
phrasal verb
 1. być odciętym (np. od świata), być zablokowanym
  The whole town is cut off by snow. (Całe miasto jest zablokowane przez śnieg.)
 2. być odciętym od świata (np. wioska zasypana śniegiem)
 3. być odizolowanym (np. od innych ludzi)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zostać rozłączonym, odłączonym (w rozmowie telefonicznej)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo