Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"ucinać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ucinać" po polsku

ucinać

obrazek do "cut" po polsku Hair Cutting, Shampoo, Styling, Bridal Hair & Updos
czasownik
 1. cut *****
  • ciąć, rozcinać, przecinać, pociąć, ucinać (nożyczkami) [przechodni/nieprzechodni]
   You can use my scissors to cut the paper. (Możesz użyć moich nożyczek żeby pociąć papier.)
   Do these scissors cut well? (Czy te nożyczki dobrze tną?)
   Cut the string into smaller pieces. (Potnij nitkę na mniejsze kawałki.)
  • obcinać, ucinać (np. paznokcie, włosy) [przechodni]
   Your hair is too long. You should have it cut. (Twoje włosy są za długie. Powinieneś je obciąć.)
   My hairdresser cut 10 centimeters of my hair. (Moja fryzjerka obcięła mi 10 centymetrów włosów.)
 2. chop **
  • zmniejszać, ucinać (dochody) potocznie [przechodni]
   My mother chopped my allowance. (Moja mama ucięła moje kieszonkowe.)
   My boss has chopped my salary. (Mój szef uciął moją pensję.)
   His parents decided to chop his pocket money after his rude behaviour. (Jego rodzice postanowili zmniejszyć mu kieszonkowe po jego niegrzecznym zachowaniu.)
 3. scotch
 4. sever
 5. truncate
phrasal verb
 1. cut off **

"ucinać" — Słownik kolokacji angielskich

cut off kolokacja
 1. cut czasownik + off particle = odcinać (np. metkę), ucinać (np. palec), odseparowywać (np. tłuszcz od mięsa)
  Bardzo silna kolokacja

  I started to say thank you when a voice cut me off.

  Podobne kolokacje: