BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"rozcinać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozcinać" po polsku

rozcinać

czasownik
 1. cut *****
  • ciąć, rozcinać, przecinać, pociąć, ucinać (nożyczkami) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You can use my scissors to cut the paper. (Możesz użyć moich nożyczek żeby pociąć papier.)
   Do these scissors cut well? (Czy te nożyczki dobrze tną?)
   Cut the string into smaller pieces. (Potnij nitkę na mniejsze kawałki.)
 2. slit *
  • rozcinać (np. kopertę), przecinać (np. opony)
   She slit the envelope and read the letter. (Ona rozcięła kopertę i przeczytała list.)
 3. gash
czasownik
 1. split ***
  • rozciąć, skaleczyć [TRANSITIVE]
   I've split my hand after I broke the plate. (Rozciąłem sobie dłoń po tym jak stłukłem talerz.)
   This knife is very sharp, don't split your hand. (Ten nóż jest bardzo ostry, nie skalecz sobie ręki.)
   He wanted to split my leg but I managed to escape. (On chciał rozciąć mi nogę, ale udało mi się uciec.)
   A sharp knife split her finger. (Ostry nóż rozciął jej palec.)
 2. cut open
  • rozciąć (np. paprykę)
   We have to cut open his abdomen. (Musimy rozciąć jego jamę brzuszną.)
   Cut the pepper open. (Rozetnij paprykę.)
 3. abscind literary
czasownik
 1. cut something open
  • rozciąć coś (np. głowę, kolano)
   He fell down and cut his head open. (On upadł i rozciął sobie głowę.)
   I cut my finger open cooking. (Rozciąłem sobie palec gotując.)

Powiązane zwroty — "rozcinać"

czasownik

powered by  eTutor logo