"obcinać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obcinać" po polsku

obcinać

Hair Cutting, Shampoo, Styling, Bridal Hair & Updos
czasownik
 1. cut *****
  • obcinać, ucinać (np. paznokcie, włosy) [TRANSITIVE]
   Your hair is too long. You should have it cut. (Twoje włosy są za długie. Powinieneś je obciąć.)
   My hairdresser cut 10 centimeters of my hair. (Moja fryzjerka obcięła mi 10 centymetrów włosów.)
 2. dock **
  • przyciąć, przycinać, obciąć, obcinać, przystrzyc (np. psie uszy, koński ogon)
   He docked his dog's ears. (On przyciął uszy swojemu psu.)
   I want to dock my horse's tail but I don't know how to do that. (Chcę przyciąć ogon mojego konia, ale nie wiem, jak to zrobić.)
   Do people still dock dog's ears? It should be illegal. (Czy ludzie nadal przycinają uszy psom? To powinno być nielegalne.)
 3. pare
 4. axe , także: ax American English
 5. truncate

powered by  eTutor logo