BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"skrócić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrócić coś" po polsku

czasownik
 1. reduce ****
  • skrócić (ułamek w matematyce) [TRANSITIVE]
   This fraction can be reduced further. (Ten ułamek można dalej skrócić.)
   Why didn't you reduce the fraction? (Dlaczego nie skróciłaś tego ułamka?)
 2. compress
 3. condense
 4. short-circuit
phrasal verb
 1. turn something up

skrócić coś

czasownik
 1. cut something off something
  • skrócić coś (np. o dwie godziny)
phrasal verb
 1. cut something down , cut down something *
  • skrócić coś (np. spodnie)
   The jeans fit me perfectly in the waist but I had to cut down the legs. (Dżinsy w pasie pasowały mi idealnie, ale musiałam skrócić nogawki.)
 2. boil something down
 3. trim something back
 1. cut something short
  • skrócić coś, ukrócić coś (np. dyskusję, czyjąś wypowiedź)
   to make something like a story shorter to get to the point sooner
phrasal verb
 1. take something up * , także: take up something **
  • skracać coś (materiał)
   The tailor took the material up. (Krawiec skrócił materiał.)
czasownik
 1. capsule *
 2. shorten *
 3. edit **
  • skracać (np. wersję, list czytelnika) [TRANSITIVE]
   You need to edit that text if you want to post it anywhere. (Musisz skrócić ten tekst, jeżeli chcesz go gdziekolwiek opublikować.)
 4. prune
 5. abbreviate  
  zobacz także: shorten
 6. abridge  
 7. dumb down
  • upraszczać, skracać (tak, aby było zrozumiałe dla ogółu ludzi) informal
   Can you dumb it down? (Czy możesz to uprościć?)
   He dumbed his theory down for us. (On uprościł dla nas swoją teorię.)
 8. foreshorten
 9. précis

Powiązane zwroty — "skrócić coś"

przysłówek
krótko = short time +3 znaczenia
rzeczownik
skrót = shortcut +17 znaczeń
skrócenie = shortening +1 znaczenie
idiom

powered by  eTutor logo