KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"wyłączać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyłączać" po polsku

wyłączać

phrasal verb
 1. cut off **
  • odcinać (np. wodę), wyłączać (np. ogrzewanie)
   The water in my house has been cut off, because I forgot to pay the bill. (Odcięto mi wodę w mieszkaniu, ponieważ zapomniałem zapłacić rachunku.)
   It is very warm, so they cut off the heating. (Jest bardzo ciepło, więc wyłączyli ogrzewanie.)
 2. turn out ***
  • wyłączać (światło)
   Turn out the light and go to sleep. (Wyłącz światło i idź spać.)
 3. switch off , turn off **
  • wyłączać (światło, alarm, urządzenie)
   Switch off the alarm at home. (Wyłącz alarm w domu.)
   Please, turn off the TV set. (Wyłącz telewizor, proszę.)
   She switched off the light in the room. (Ona wyłączyła światło w pokoju.)
   link synonim: snap off
 4. put off
 5. snap off
  • wyłączać (np. światło, urządzenie elektryczne)
   She snapped off the light and went to bed. (Ona zgasiła światło i poszła do łóżka.)
   link synonim: turn off
   przeciwieństwo: snap on
czasownik
 1. exclude **
 2. disable
 3. preclude *
 4. deactivate
 5. toggle off  
  przeciwieństwo: toggle on
 6. disclude
phrasal verb
 1. cut something out
czasownik
 1. except , **** , także: 'cept potocznie
phrasal verb
 1. shut off  
  Shut off the engine. (Wyłącz silnik.)
  Shut off the water supply before it floods the hall. (Wyłącz dopływ wody, zanim zaleje korytarz.)
 2. tune out
  • ignorować, wyłączyć (się)
   Could you repeat? I tuned out for a moment. (Mogłabyś powtórzyć? Wyłączyłam się na chwilę.)
   He tuned me out on purpose! (On specjalnie mnie ignorował!)
obrazek do "turn something off" po polsku
phrasal verb
 1. turn something off , także: turn off something **  
  She raised a hand and turned off the light. (Ona podniosła rękę i wyłączyła światło.)
  Can you turn off the radio? (Czy możesz wyłączyć radio?)
  He pulled up behind them and turned off the engine. (On zaparkował za nimi i wyłączył silnik.)
 2. shut something off
 3. switch something off  
  He got up and switched off the lights. (On wstał i wyłączył światła.)
  I switched off the motor and turned round to her. (Wyłączyłem silnik i obróciłem się w jej stronę.)
  He switched off his laptop. (On wyłączył swojego laptopa.)
 4. flip something off  
  Flip the light off, please. (Proszę zgaś światło.)
 5. flick something off
phrasal verb
 1. switch off , turn off **
  • wyłączać się, odrywać się (od rzeczywistości)
   You should switch off and go on holiday for a couple of days. (Powinieneś się wyłączyć i pojechać na kilka dni na wakacje.)

"wyłączać" — Słownik kolokacji angielskich

snap off kolokacja
 1. snap czasownik + off particle = wyłączać (np. światło, urządzenie elektryczne)
  Bardzo silna kolokacja

  For a moment he thought she was going to snap his nose off, talking that way to her.

  Podobne kolokacje:
turn off kolokacja
 1. turn czasownik + off particle = wyłączać (światło, alarm, urządzenie)
  Bardzo silna kolokacja

  I turned him off for the night and went to bed.

  Podobne kolokacje:
switch off kolokacja
 1. switch czasownik + off particle = wyłączać (światło, alarm, urządzenie)
  Bardzo silna kolokacja

  His meeting was not until the next morning, so he could switch off for a few hours.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo