"get through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get through" po angielsku

get through **

phrasal verb
 1. dodzwonić się, połączyć się
  I can't get through to the office. (Nie mogę połączyć się z biurem.)
  Did you get through to her? I'm really worried that something happened. (Połączyłeś się z nią? Naprawdę się martwię, że coś się stało.)
  link synonim: reach somebody
 2. załatwić działkę narkotyku  AmE slang
  He wanted to get through but the police arrested him. (Chciał załatwić działkę narkotyku, ale aresztowała go policja.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

get through **
make it through

phrasal verb
 1. dotrzeć do miejsca
  Did he get through to your house? (Czy on dotarł do twojego domu?)
  Will you make it through to our hiding place? (Dotrzesz do naszej kryjówki?)
  I hope we make it through to the hotel before it's dark. (Mam nadzieję, że dotrzemy do hotelu, zanim będzie ciemno.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

through ***** , także: thru AmE potocznie , także: thro , także: thro'

przyimek
 1. na wskroś, przez (np. drzwi)
  They went through the front doorway. (Oni przeszli przez frontowe drzwi.)
  She tried to smile through her tears. (Ona próbowała uśmiechać się przez łzy.)
  link synonim: across
 2. przez (niszcząc coś, np. piłka wpadająca przez szybę)
  The ball went through a window and destroyed it. (Piłka wpadła przez okno i zniszczyła je.)
  He ran through my flowers! (On przebiegł przez moje kwiaty!)
 3. przez, poprzez (jakiś obszar)
  I went through the forest at night. (Przeszedłem przez las w nocy.)
  We were walking through a meadow when he told me he loved me. (Szliśmy przez łąkę, kiedy on powiedział, że mnie kocha.)
 4. przez (widzieć, np. przez okno)
  Can you see her through the binoculars? (Widzisz ją przez lornetkę?)
  I can't see anything through that dirty window. (Nic nie widzę przez to brudne okno.)
  Do you want to look at the stars through a microscope? (Czy chcesz popatrzeć na gwiazdy przez mikroskop?)
 5. przez (np. przedostać się dalej), na (np. czerwonym świetle)
  He went through a red light twice. (On dwa razy przejechał na czerwonym świetle.)
  We wormed our way through the lock. (Przedostaliśmy się przez śluzę.)
 6. przez (jakiś czas)
  I have been through a difficult time lately. (Ostatnio przechodziłem przez trudny czas.)
  You haven't changed through all of these years. (Nie zmieniłaś się przez te wszystkie lata.)
 7. przez (od początku do końca, np. jakiejś procedury)
  I had to go through the admission process at the university. (Musiałem przejść przez proces rekrutacyjny na uniwersytecie.)
 8. do (np. przedostać się do finału czegoś)
  I went through the finals of the dancing competition. (Przeszedłem do finałów zawodów tanecznych.)
  Sam didn't go through the second stage of the competition. (Sam nie przeszedł do drugiego etapu konkursu.)
 9. przez, poprzez, dzięki (za sprawą czegoś)
  I got this job through my friend. (Dostałem tę pracę dzięki mojej przyjaciółce.)
  I met her through her mother. (Poznałem ją przez jej matkę.)
 10. przez (np. przejść przez proces legislacyjny)
  The act has to go through the legislative process. (Ustawa musi przejść przez proces legislacyjny.)
przysłówek
 1. z powodu czegoś
  It all happened through my own stupidity. (To wszystko stało się z powodu mojej własnej głupoty.)
  She broke up with you through your lies. (Ona zerwała z tobą z powodu twoich kłamstw.)
 2. aż do (np. jakiegoś dnia)  AmE
  We worked Monday through Saturday. (Pracowaliśmy od poniedziałku aż do soboty.)
  You can't eat or drink through Friday because you have to be on an empty stomach. (Nie możesz jeść i pić do piątku, ponieważ musisz być na czczo.)
 3. całkowicie (np. mokry, zmęczony) potocznie
  After running, his clothes were wet through. (Po bieganiu jego ciuchy były całkowicie mokre.)
  He was tired through after his work. (On był całkowicie zmęczony po swojej pracy.)
przymiotnik
 1. przelotowy (np. otwór)
phrasal verb
 1. wykonywać coś (np. pracę), przebrnąć przez coś (skończyć coś robić)
  I got through about half the first page. (Przebrnąłem przez około połowę pierwszej strony.)
 2. używać czegoś (w dużych ilościach) potocznie
 3. wydawać coś (dużo pieniędzy) potocznie
  I went shopping and got through 500 dollars. (Poszedłem na zakupy i wydałem 500 dolarów.)
 4. przechodzić przez coś, przetrwać coś (np. trudny okres)
  I got through a rough patch, now I'm better. (Przetrwałem trudny okres, teraz jest mi lepiej.)
  The time after his death was hard for me but I got through it. (Czas po jego śmierci był dla mnie ciężki, ale przetrwałem to.)
  You will get through this. (Przetrwasz to.)
 5. radzić sobie z czymś (np. na teście, w zawodach)
  I got through the hardest task on the test. (Poradziłem sobie z najtrudniejszym zadaniem na teście.)
  The exam was difficult but I got through it. (Egzamin był trudny, ale poradziłem sobie z nim.)
 6. zrealizować coś (np. zadanie, projekt)
  After many hours of hard work we managed to get through this project. (Po wielu godzinach ciężkiej pracy udało nam się zrealizować ten projekt.)
phrasal verb
 1. dotrzeć do czegoś
  We'll get through to the finale. (Dotrzemy do finału.)
  I can't get through to my office. (Nie mogę dotrzeć do mojego biura.)
phrasal verb
 1. skontaktować się z kimś (np. z kimś, z kim trudno się skontaktować)
  It is very difficult to get through to my boss. (Bardzo trudno skontaktować się z moim szefem.)
 2. połączyć się z kimś (np. telefonicznie)
  to connect with somebody
  Could you get me through to Mr Smith? (Możesz mnie połączyć z panem Smith?)

"get through" — Słownik kolokacji angielskich

get through kolokacja
 1. get czasownik + through przyimek = dotrzeć do miejsca
  Bardzo silna kolokacja

  Got a look through the door at a bit of the thing.

  Podobne kolokacje:
 2. get czasownik + through przysłówek = dotrzeć do miejsca
  Luźna kolokacja

  "Getting through is always a good start, but I hope to be hitting a little bigger as the matches go on," he said.