PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"do czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "do czegoś" po polsku

do

obrazek do "into" po polsku obrazek do "to" po polsku
przyimek
 1. into *****
  • do (środka czegoś)
   Throw it into that box. (Wrzuć to do tamtego pudełka.)
   He jumped into the pool. (On wskoczył do basenu.)
   She came into the room. (Ona weszła do pokoju.)
   My cat fell into a carton box. (Mój kot wpadł do kartonu.)
  • w, na, do (w kierunku)
   Look into my eyes and tell me it's not true. (Spójrz mi w oczy i powiedz że to nieprawda.)
   Make sure you're speaking directly into the microphone. (Upewnij się, że mówisz bezpośrednio do mikrofonu.)
 2. for , ***** , także: fer potocznie
  • dla, do (kogoś)
   I've got a gift for you. (Mam dla ciebie prezent.)
   Don't eat these chocolates - they're for Tom. (Nie jedz tych czekoladek - one są dla Toma.)
   There's a letter for you - I put it in the kitchen. (Jest list do ciebie - położyłem go w kuchni.)
  • do, na (z jakimś przeznaczeniem)
   It's a knife for cutting bread. (To jest nóż do krojenia chleba.)
   What is this for? (Do czego to służy?)
   This is a pot for the pasta. (To jest garnek na makaron.)
  • do, na (konkretne miejsce)
   We're leaving for Hawaii. (Wyjeżdżamy na Hawaje.)
   Are you leaving for London soon? (Czy prędko wyjeżdżasz do Londynu?)
 3. in *****
  • do (do wewnątrz czegoś)
   Put the books in that box. (Włóż książki do tamtego pudełka.)
   She put her earrings in the drawer. (Ona włożyła swoje kolczyki do szuflady.)
  • do (wyrażając stosunek, np. jak jeden do pięciu)
   Chances of winning this lottery are one in a million. (Szanse wygrania tej loterii są jak jeden do miliona.)
 4. to BrE ***** , of AmE *****
  • przed, do (używane przy podawaniu godziny) język mówiony
   The shop is open from 8 am to 9 pm. (Sklep jest otwarty od 8:00 do 21:00.)
 5. onto , **** , także: on to ***
  • do, na
   Your cat has just jumped onto the sofa. (Twój kot właśnie skoczył na sofę.)
   A man jumped onto the train. (Mężczyzna wskoczył do pociągu.)
   She never puts books back onto the shelf. (Ona nigdy nie odkłada książek na półkę.)
   zobacz także: on
 6. at ***** , at *****
  • na, w kierunku, do
   Look at me. (Spójrz na mnie.)
   She shouted at him and left. (Ona nakrzyczała na niego i wyszła.)
   He glanced at the lovely girl. (On rzucił okiem na uroczą dziewczynę.)
   He's smiling at me. (On się do mnie uśmiecha.)
 7. until ***** , till potocznie ** , także: 'til , także: til
  • do, aż do,
   She went shopping - she won't be back until late this afternoon. (Ona pojechała na zakupy - nie będzie jej aż do późnego popołudnia.)
   Can't you wait until you get home? (Nie możesz zaczekać, aż dotrzesz do domu?)
   Let's wait until tomorrow. (Zaczekajmy do jutra.)
 8. against *****
  • o coś (np. opierać się), do (np. przesunąć)
   He leaned against the tree. (On oparł się o drzewo.)
   The boy was leaning against the wall. (Chłopiec opierał się o ścianę.)
   He put his hand against her shoulder. (On oparł rękę na jej ramieniu.)
   We had to push the table against the wall. (Musieliśmy przesunąć stół do ściany.)
 9. by *****
  • przed, do (np. przed upłynięciem określonego czasu, przed określonym dniem)
   The project must be finished by Friday. (Projekt musi być skończony do piątku.)
   She has to write her thesis by next month. (Ona musi napisać swoją pracę do następnego miesiąca.)
 10. round ****
 11. to *****
  • do, na
   We're flying to Berlin tomorrow. (Jutro lecimy do Berlina.)
   Could you tell me how to get to the bus station? (Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dotrzeć na dworzec autobusowy?)
   She decided to go back to London. (Ona zdecydowała wrócić do Londynu.)
  • do (używane do opisu stanu, który jest rezultatem działań, np. śpiewać do snu, wrócić do dawnego życia)
  • do (używane, by określić, gdzie coś jest przymocowane lub połączone)
  • do (np. stać przodem do czegoś, stać tyłem do czegoś)
  • do (do określonego punktu, limitu)
  • do (do określonej daty, terminu)
  • do (używane w porównaniach, np. jeden do dwóch)
  • do (używane, by określić ile czasu zostało do jakiegoś wydarzenia)
  • do (używane, by określić ile brakuje do równej jednostki)
  • do (używane, by określić związek między dwiema różnymi miarami)
  • do (używane pomiędzy dwiema liczbami, gdy nie wiemy o jaką dokładnie liczbę chodzi)
  • do (używane, by określić jakie są szanse na coś, np. jeden do dziesięciu)
 12. through ***** , także: thru AmE potocznie , także: thro , także: thro'
  • do (np. przedostać się do finału czegoś)
   I went through the finals of the dancing competition. (Przeszedłem do finałów zawodów tanecznych.)
   Sam didn't go through the second stage of the competition. (Sam nie przeszedł do drugiego etapu konkursu.)
 13. tae ScoE
 14. unto
 15. over , ***** , także: o'er termin literacki
rzeczownik
 1. doh , do
przysłówek
 1. away *****
  • do, od (czegoś brakuje do czegoś)
   You're ten points away from winning. (Od wygranej dzieli cię dziesięć punktów.)
 2. up *****
  • do (np. do ważniejszego miejsca)

do czegoś

 1. through to something *  
przysłówek
 1. up to something *****
  • do czegoś (np. do trzech dni, do dwóch godzin)
   Your package should arrive up to three days. (Twoja paczka powinna przyjść do trzech dni.)
   Take this drug - you'll feel better up to two hours. (Weź ten lek - poczujesz się lepiej w ciągu dwóch godzin.)
   I will be back in up to two hours. (Wrócę do dwóch godzin.)
przyimek
 1. beyond ****
  • poza, ponad, nie do (np. rozpoznania)
   He changed beyond recognition. (On zmienił się nie do poznania.)
   Her loyalty is beyond question. (Jej lojalność jest poza wszelką wątpliwością.)
   He helped us beyond measure. (On pomógł nam ponad miarę.)
   The book on the shelf was beyond my reach. (Książka na regale była poza moim zasięgiem.)
przysłówek
 1. together , *****
  • do siebie (np. dodawać)
   Add these numbers together. (Dodaj do siebie te liczby.)
przysłówek
 1. thereto , także: thereunto
  • do tego, do niego oficjalnie
   Review the contract and the documents attached thereto. (Przejrzyj kontrakt i dołączone do niego dokumenty.)

Powiązane zwroty — "do czegoś"

rzeczownik
prawo (do czegoś) = claim +2 znaczenia
stanowisko (do czegoś, wobec czegoś) = attitude , także: tude slang
element (potrzebny do osiągnięcia czegoś) = ingredient
tendencja (do czegoś) = streak
odniesienie (do czegoś) = regard
córka (personifikacja czegoś w odniesieniu do źródła) = daughter , także: dau.
dążenie (do czegoś) = aspiration
nóż (do skrawania czegoś) = cutter
niechęć (do zrobienia czegoś) = reluctance
nastawienie (do czegoś) = stance
przymiotnik
przyimek
przed (najbliżej wejścia do czegoś) = in front
czasownik
podchodzić (do kogoś lub czegoś) = approach
pasować (do czegoś) = fit
wnosić (swój wkład do czegoś) = contribute
przypominać (być podobnym do czegoś) = resemble
sprowadzać (do czegoś) = reduce
zmusić kogoś (do zrobienia czegoś) = railroad
zmuszać (kogoś do zrobienia czegoś) = make
dążyć (do czegoś) = aspire
zachęcać (kogoś do czegoś) = spur +1 znaczenie
móc (używane do zadania pytania w grzeczny sposób lub skomentowania czegoś) = may
zniechęcać (do czegoś) = discourage
dochodzić (do czegoś) = strike
phrasal verb
przysłówek
inne
inne
określnik
drugi (w znaczeniu: ktoś inny, coś w opozycji do czegoś pierwszego) = another

"do czegoś" — Słownik kolokacji angielskich

into the stuff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czegoś
 1. into przyimek + stuff rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  I can't say anything more without getting into the stuff that we have to keep down.

  Podobne kolokacje:
to stuff kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the stuff
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czegoś
 1. to przyimek + stuff rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  And now he knew what happened to the stuff they used, too.

  Podobne kolokacje:
to the stuff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czegoś
 1. to przyimek + stuff rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  And now he knew what happened to the stuff they used, too.

  Podobne kolokacje:
into stuff kolokacja
Popularniejsza odmiana: into the stuff
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czegoś
 1. into przyimek + stuff rzeczownik
  Luźna kolokacja

  I can't say anything more without getting into the stuff that we have to keep down.

  Podobne kolokacje: