"odniesienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odniesienie" po polsku

odniesienie

rzeczownik
 1. reference *** , ref. (skrót)
  • odniesienie, odwołanie, nawiązanie [policzalny lub niepoliczalny]
   It is such a shame that nobody understood the reference to Mickiewicz in this work. (To taka szkoda, że nikt nie zrozumiał nawiązania do Mickiewicza w tym dziele.)
   The president's speech was full of references to his youth. (Przemówienie prezydenta było pełne nawiązań do jego młodości.)
 2. regard ***
  • odniesienie (do czegoś) oficjalnie [niepoliczalny]
   In regard to that scandal, I would like to raise one more question. (W odniesieniu do tego skandalu, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię.)
   I want to say something in regard to that event. (Chciałbym powiedzieć coś w odniesieniu do tego wydarzenia.)
 3. respect ****
 4. ref. , ref BrE
 5. Easter egg
 6. relevancy , relevance *
czasownik
 1. derive **
  • czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski) [przechodni]
   He derives pleasure from helping others. (On czerpie przyjemność z pomagania innym.)
   I can't derive happiness from life. (Nie umiem czerpać szczęścia z życia.)
   Do you derive profit from your company? (Czy odnosisz zysk ze swojej firmy?)
 2. sustain **
 3. cross-refer
czasownik
 1. relate ****
  • odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś), tyczyć się (czegoś) [nieprzechodni]
   The last 5 questions were related to the country's economy. (Ostatnie 5 pytań dotyczyło gospodarki kraju.)
   My speech will relate to climate change. (Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej.)
 2. address ****
  • rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą), odnosić się (do czegoś) oficjalnie [przechodni]
   to try to deal with a problem or question by finding a solution
   We will address it shortly. (Zajmiemy się tym wkrótce.)
   The government tries to address the issue of black economy. (Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.)
   We'll address your questions after the conference. (Odniesiemy się do państwa pytań po konferencji.)
 3. regard ***
  • odnosić się, dotyczyć (czegoś) [przechodni]
   Our conversation regarded your behaviour, young lady. (Nasza rozmowa dotyczyła twojego zachowania, młoda damo.)
   The meeting regards some changes in our company. (Spotkanie dotyczy niektórych zmian w naszej firmie.)
 4. hold for * , hold good for
 5. pertain
 6. touch ****
  • dotykać, odnosić się (do czegoś) [przechodni]
   Let's not touch this subject. (Nie dotykajmy tego tematu.)
   He touched a thorny subject. (On dotknął drażliwy temat.)
   He barely touched the most important issues in his speech. (On ledwo odniósł się do najważniejszych kwestii w swojej przemowie.)
phrasal verb
 1. bear on