Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"nawiązanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nawiązanie" po polsku

nawiązanie

rzeczownik
 1. reference *** , ref. (skrót)
  • odniesienie, odwołanie, nawiązanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It is such a shame that nobody understood the reference to Mickiewicz in this work. (To taka szkoda, że nikt nie zrozumiał nawiązania do Mickiewicza w tym dziele.)
   The president's speech was full of references to his youth. (Przemówienie prezydenta było pełne nawiązań do jego młodości.)
 2. respect ****
 3. referring
czasownik
 1. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [TRANSITIVE]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 2. form ***** , forme old use
  • nawiązywać (np. znajomość) [TRANSITIVE]
   We've formed a relationship when we worked together. (Nawiązaliśmy znajomość, kiedy pracowaliśmy razem.)
   I form new relationships easily. (Łatwo nawiązuję nowe znajomości.)

Powiązane zwroty — "nawiązanie"

czasownik
wiązać = bond +10 znaczeń
powiązać = relate +1 znaczenie
związać = truss +1 znaczenie
wiązać się = carry +1 znaczenie
podwiązać = undergird +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
inne
inne

powered by  eTutor logo