"donieść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "donieść" po polsku — Słownik angielsko-polski

donieść

czasownik
 1. shop ****
  • donieść, donosić British English informal [TRANSITIVE]
   The members of his former gang shopped for him. (Członkowie jego byłego gangu na niego donieśli.)
   You can't let him talk to the police because he'll shop. (Nie możecie pozwolić mu rozmawiać z policją, bo doniesie.)
czasownik
 1. report *****
  • donosić, informować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He reports to me all the relevant developments of this situation. (On informuje mnie o wszystkich istotnych postępach w tej sytuacji.)
   You have to report every detail. (Musisz mnie informować o każdym szczególe.)
   zobacz także: tell
 2. rat **
  • sypać, donosić, zdradzać informal
   Are you the one who ratted to the police? (Czy to ty sypałeś policji?)
   Are you sure he won't rat on us? (Jesteś pewny, że on na nas nie doniesie?)
 3. denounce *
 4. squeal
 5. yap
 6. snitch
 7. tattle
 8. tell tales British English , tattle American English
 9. delate