KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"podnieść się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podnieść się" po polsku

podnieść się

phrasal verb
 1. get up ***
  • podnieść się, podnosić się (do pozycji pionowej)
   She got up and turned off the TV. (Ona podniosła się i wyłączyła telewizor.)
   He felt so tired that he couldn't even get up. (On czuł się tak zmęczony, że nie mógł się nawet podnieść.)
 2. pick oneself up  
 3. pick oneself up
czasownik
 1. lift **** , lift up
 2. raise *****
  • wznosić, podnosić [TRANSITIVE]
   He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.)
   Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.)
 3. up *****
 4. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [TRANSITIVE]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
 5. boost **
  • podnosić, podsadzać American English [TRANSITIVE]
   Her daughter wanted a cookie from the table so she boosted her. (Jej córka chciała ciasteczko ze stołu, więc ona ją podsadziła.)
   He boosted her so that she could see the stage. (On podniósł ją, aby mogła zobaczyć scenę.)
 6. rear ***
  • wznosić, podnosić (np. łeb)
   The cow reared its head and looked at me. (Krowa podniosła łeb i popatrzyła na mnie.)
   I entered the stable and all the horses reared their heads. (Wszedłem do stajni i wszystkie konie podniosły swe łby.)
 7. cock , *
  • podnosić (np. głowę)
   He cocked his head to see what was happening up there. (On podniósł głowę, żeby zobaczyć co się tam dzieje.)
 8. hoist * , hoist up
 9. heave *
 10. heighten *
 11. hoist * , także: heeze British English dialect
 12. crane **
 13. take *****
 14. uprate
 15. move upwards
 16. uprear
 17. hoise
phrasal verb
 1. push up
 2. stick up
  • wznosić, podnosić [TRANSITIVE]
   He stuck up his hands so that they could pull him out of the water. (Podniósł ręce, dzięki czemu mogli wyciągnąć go z wody.)
phrasal verb
 1. stand up ***
 2. ride up
  • unosić się, podnosić się
   Her skirt was riding up with wind. (Jej spódniczka unosiła się wraz z wiatrem.)
   The balloon rode up and it disappeared from sight. (Balon się uniósł i straciliśmy go z oczu.)
czasownik
 1. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [INTRANSITIVE]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 2. run high
idiom
 1. be on the rise

"podnieść się" — Słownik kolokacji angielskich

climbed by kolokacja
Popularniejsza odmiana: climb by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnieść się
 1. climb czasownik + by przyimek
  Luźna kolokacja

  During the past year, workers say, pay has climbed at many of them by $30 to $100 a week.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo