dźwigać, podnosić, unosić, podźwignąć

lift, lift up

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He lifted the heavy box. = On podniósł ciężkie pudło.