"climb" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "climb" po angielsku

climb ***

obrazek do "climb" po polsku
czasownik
 1. wspinać się, wdrapywać się [przechodni/nieprzechodni]
  Have you ever climbed this mountain? (Czy kiedykolwiek wspiąłeś się na tę górę?)
  He climbed the roof and jumped. (On wdrapał się na dach i skoczył.)
  W tym znaczeniu, czasownikowi nieprzechodniemu "climb" zawsze towarzyszy przysłówek lub przyimek - np. "climb up into the loft".
 2. wzrastać (np. o temperaturze, cenach) [nieprzechodni]
  The temperature will climb next week. (W przyszłym tygodniu temperatura wzrośnie.)
  The prices in shops climbed and people don't buy much. (Ceny w sklepach wzrosły i ludzie nie kupują dużo.)
  link synonim: go up
 3. wznosić się [nieprzechodni]
  The plane climbed to 6000 feet. (Samolot wzniósł się na 6000 stóp.)
 4. wgramolić się, wygramolić się (poruszać się z trudem) [nieprzechodni]
  After a hard day at work I just wanted to climb into bed and sleep. (Po ciężkim dniu w pracy chciałem tylko wgramolić się do łóżka i spać.)
  W tym znaczeniu, czasownikowi "climb" zawsze towarzyszy przysłówek lub przyimek, np. "climb into bed".

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wspinaczka
  A climb can be dangerous. (Wspinaczka może być niebezpieczna.)
  You have to have special equipment for a mountain climb. (Musisz mieć specjalny sprzęt do wspinaczki górskiej.)
 2. wzrost (np. wartości czegoś)
  We're expecting a huge climb of the value of cotton. (Spodziewamy się ogromnego wzrostu wartości bawełny.)
  Nobody expected such a rapid dollar climb. (Nikt się nie spodziewał tak gwałtownego wzrostu wartości dolara.)
 3. polepszenie, postęp
  I've noticed a climb of your grades, so you will get a new computer. (Zaobserwowałam polepszenie twoich ocen, więc dostaniesz nowy komputer.)
  She says that the climb is more important than the goal. (Ona mówi, że postęp jest ważniejszy od celu.)
 4. wzniesienie, wzgórze [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "climb"

rzeczownik
idiom
czasownik
climb down = schodzić w dół (np. góry, używając rąk i nóg)
przymiotnik
climbable = na który można się wspiąć (np. o górze, wzgórzu)
kolokacje

powered by  eTutor logo