"wspinać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspinać się" po polsku

wspinać się

obrazek do "climb" po polsku
czasownik
 1. climb ***
  • wspinać się, wdrapywać się [przechodni/nieprzechodni]
   Have you ever climbed this mountain? (Czy kiedykolwiek wspiąłeś się na tę górę?)
   He climbed the roof and jumped. (On wdrapał się na dach i skoczył.)
   W tym znaczeniu, czasownikowi nieprzechodniemu "climb" zawsze towarzyszy przysłówek lub przyimek - np. "climb up into the loft".
 2. mount ***
  • wstępować, wspinać się (np. na tron, na górę) [przechodni]
   He mounted the throne at the age of 20. (On wstąpił na tron w wieku 20 lat.)
   They mounted the mountain despite the bad weather conditions. (Oni wspięli się na górę, pomimo złych warunków pogodowych.)
 3. shimmy
  • ślizgać się (np. po rurze), wspinać się (poprzez objęcie czegoś nogami i rękami)
 4. shin up
 5. reascend
 6. shin British English , shinny American English  
 7. speel dialekt , także: speil
  • wchodzić, wspinać się (zwrot używany w Szkocji i Północnej Anglii)
idiom
 1. claw one's way up
phrasal verb
 1. shinny up   potocznie
 1. go aloft
 2. lay aloft  

wspinać się, wspinać

czasownik
 1. ascend
czasownik
 1. scramble **
  • wspinać (się), gramolić (pod górę), wdrapywać (się) [nieprzechodni]
   He scrambled to the top of the mountain. (On wgramolił się na szczyt góry.)
   He scrambled to the second floor and looked really tired when he got there. (Gramolił się na drugie piętro i wyglądał na naprawdę zmęczonego, kiedy tam dotarł.)

Powiązane zwroty — "wspinać się"

rzeczownik
wspinaczka = climbing +3 znaczenia
wspinaczka, wspinanie = ascent +1 znaczenie
wspinacz = climber +3 znaczenia
czasownik

"wspinać się" — Słownik kolokacji angielskich

go aloft kolokacja
 1. go czasownik + aloft przysłówek = wspinać się (np. na maszt)
  Zwykła kolokacja

  Of course, when they left the danger area to go aloft, their lives changed radically.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo