"wznosić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wznosić się" po polsku

wznosić się

czasownik
 1. rise *****
  • wzbierać, wznosić się (np. w powietrze) [nieprzechodni]
   The balloon rose into the air. (Balonik wzniósł się w powietrze.)
   I had a dream I rose to the air. (Miałem sen, że wznosiłem się w powietrze.)
 2. climb ***   [nieprzechodni]
  The plane climbed to 6000 feet. (Samolot wzniósł się na 6000 stóp.)
 3. spiral **
 4. jut
  • wznosić się (np. góra)
 5. rear ***   [nieprzechodni]
 6. soar **
  • wznosić się (o wysokim budynku), wystawać ponad resztę (o drzewie, szczycie górskim) [przechodni]
   This new building soars 80 meters into the sky. (Ten nowy budynek wznosi się na 80 metrów wysokości.)
phrasal verb
 1. come up ****
  • pojawiać się (na niebie), wschodzić, wznosić się (nad horyzont, np. księżyc)
   The sun has already come up. (Słońce już wzeszło.)
   The moon came up. It was beautiful. (Pojawił się księżyc. Był piękny.)
   link synonim: rise
 2. go up ***
  • wznosić się (np. okrzyki, doping)
   The cheer went up all around the stadium. (Doping wzniósł się na całym stadionie.)
   Her scream went up in the kitchen. (Jej krzyk wniósł się w kuchni.)
 1. gain height
czasownik
 1. raise *****
 2. rear *** , rear up
  • budować, wznosić [przechodni]
   Three new buildings were reared up in the centre of the city. (Trzy nowe budynki zostały wzniesione w centrum miasta.)
   A construction company is rearing my cottage. (Firma budowlana buduje mój domek wiejski.)
 3. rear ***
  • wznosić, podnosić (np. łeb)
   The cow reared its head and looked at me. (Krowa podniosła łeb i popatrzyła na mnie.)
   I entered the stable and all the horses reared their heads. (Wszedłem do stajni i wszystkie konie podniosły swe łby.)
 4. propose ***
  • wznosić (toast) [przechodni]
   I'd like to propose a toast to the newly-weds. (Chciałbym wzieść toast za nowożeńców.)
   He proposed a toast to all the ladies in the room. (On wzniósł toast za wszystkie kobiety w pomieszczeniu.)
 5. erect *
 6. preerect
 7. uprear
phrasal verb
 1. go up ***
  • wznieść, wznosić (np. budynek)
   This building goes up really quickly, it will be finished by next month. (Ten budynek bardzo szybko się wznosi, będzie skończony do przyszłego miesiąca.)
   New bus station in our city has gone up in a few months! (Nowa stacja autobusowa w naszym mieście została wzniesiona w kilka miesięcy!)
 2. stick up
  • wznosić, podnosić [przechodni]
   He stuck up his hands so that they could pull him out of the water. (Podniósł ręce, dzięki czemu mogli wyciągnąć go z wody.)
phrasal verb
 1. put something up , także: put up something **

Powiązane zwroty — "wznosić się"

czasownik
nosić = carry +3 znaczenia
przynosić = bring +3 znaczenia
przenosić = move +2 znaczenia
podnosić = lift , lift up +10 znaczeń
wnosić = contribute +3 znaczenia
odnosić = derive +1 znaczenie
donosić = report +2 znaczenia
znosić = lift +7 znaczeń
ponosić = bear +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik

"wznosić się" — Słownik kolokacji angielskich

gain height kolokacja
 1. gain czasownik + height rzeczownik = wznosić się, wzrastać, nabierać wysokości
  Silna kolokacja

  This helped them to gain height and get power when heading the ball.