"take to heights" — Słownik kolokacji angielskich

take to heights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź wzniesienia
  1. take czasownik + height rzeczownik
    Silna kolokacja

    We're not trying to take the league to new heights.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo