BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"unosić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "unosić coś" po polsku

obrazek do "lift" po polsku
czasownik
 1. lift **** , lift up
 2. wash ***
 3. raise *****
  • unosić (np. wzrok, brwi) [przechodni]
   She raised her eyebrows at the news. (Ona uniosła swoje brwi słysząc te wiadomości.)
   I raised my eyebrows in surprise. (Uniosłam brwi w zdumieniu.)
 4. suspend **
 5. plume

unosić coś

czasownik
 1. poise *
obrazek do "float" po polsku
czasownik
 1. float , **
  • unosić się (na wodzie) [nieprzechodni]
   He was floating on the surface of the water. (On unosił się na powierzchni wody.)
   Stones don't float, they sink. (Kamienie nie unoszą się na wodzie, one toną.)
   I'm tired, I can't swim, I have to float for a moment. (Zmęczyłem się, nie mogę płynąć, muszę przez chwilę pounosić się na wodzie.)
   link synonim: drift
   przeciwieństwo: sink
  • dryfować, być zawieszonym, unosić się (np. w wodzie, w powietrzu) [nieprzechodni]
   The glider floated in the air. (Szybowiec był zawieszony w powietrzu.)
   W tym znaczeniu "float" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 2. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [nieprzechodni]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 3. hover **
 4. rear *** , rear up
 5. drift **
  • odpływać, unosić się, dryfować (np. o uwadze, o myślach)
   I suddenly felt like my life drifts in front my eyes. (Nagle poczułem, że moje życie dryfuje mi przed oczami.)
 6. rise *****
  • unosić się (o głosie) [nieprzechodni]
   His voice rose when he noticed that I didn't listen to him. (Jego głos uniósł się, kiedy zauważył, że go nie słuchałam.)
 7. waft
 8. bounce **
  • falować, unosić się (np. włosy, pierś) [nieprzechodni]
   Her breasts bounced as she was walking towards me. (Jej piersi falowały, kiedy szła w moją stronę.)
   You look great when your hair bounces. (Wyglądasz świetnie, kiedy twoje włosy falują.)
phrasal verb
 1. rise up *
 2. ride up
  • unosić się, podnosić się
   Her skirt was riding up with wind. (Jej spódniczka unosiła się wraz z wiatrem.)
   The balloon rode up and it disappeared from sight. (Balon się uniósł i straciliśmy go z oczu.)
 1. furl upwards  
phrasal verb
 1. fly up
czasownik
 1. bridle

Powiązane zwroty — "unosić coś"

czasownik
nosić = carry +4 znaczenia
przynosić = bring +2 znaczenia
przenosić = move +2 znaczenia
wynosić = total +1 znaczenie
podnosić = up +10 znaczeń
odnosić = derive +1 znaczenie
donosić = report +2 znaczenia
ponosić = bear +1 znaczenie
znosić = endure +6 znaczeń
wznosić = rear +2 znaczenia
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo