TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"podnosić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podnosić się" po polsku

podnosić się

phrasal verb
 1. stand up ***
 2. get up ***
 3. ride up
  • unosić się, podnosić się
   Her skirt was riding up with wind. (Jej spódniczka unosiła się wraz z wiatrem.)
   The balloon rode up and it disappeared from sight. (Balon się uniósł i straciliśmy go z oczu.)
czasownik
 1. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [nieprzechodni]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 2. run high
  • podnosić się (np. emocje, temperatura)
idiom
 1. be on the rise
obrazek do "lift" po polsku obrazek do "hoist" po polsku
czasownik
 1. lift **** , lift up
 2. raise *****
 3. up *****
 4. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [przechodni]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
  • podnosić (np. wartość, cenę) [przechodni]
   We have to buy a new radio to enhance the value of our car. (Musimy kupić nowe radio, żeby podnieść wartość naszego samochodu.)
 5. boost **
  • podnosić, podsadzać  AmE [przechodni]
   Her daughter wanted a cookie from the table so she boosted her. (Jej córka chciała ciasteczko ze stołu, więc ona ją podsadziła.)
   He boosted her so that she could see the stage. (On podniósł ją, aby mogła zobaczyć scenę.)
 6. rear ***
 7. cock , *
  • podnosić (np. głowę)
   He cocked his head to see what was happening up there. (On podniósł głowę, żeby zobaczyć co się tam dzieje.)
  • podnosić (rondo kapelusza)
 8. hoist * , hoist up
 9. escalate *
 10. heave *
 11. heighten *
 12. hoist * , także: heeze BrE dialekt
 13. crane **
 14. elevate *
 15. trice
 16. take *****
 17. uprate
 18. upraise
 19. move upwards
 20. uprear
 21. hoise
phrasal verb
 1. push up
 2. stick up
  • wznosić, podnosić [przechodni]
   He stuck up his hands so that they could pull him out of the water. (Podniósł ręce, dzięki czemu mogli wyciągnąć go z wody.)
 3. ramp up
czasownik
 1. bolster *
 2. weigh ***
 3. uplift
 4. uprise
 5. bouse , także: bowse
phrasal verb
 1. sway up

Powiązane zwroty — "podnosić się"

czasownik
nosić = carry +4 znaczenia
przynosić = bring +4 znaczenia
przenosić = move +7 znaczeń
wynosić = total +1 znaczenie
odnosić = derive +1 znaczenie
donosić = report +3 znaczenia
ponosić = bear +1 znaczenie
znosić = endure +7 znaczeń
wznosić = rear , rear up +2 znaczenia
phrasal verb
inne

"podnosić się" — Słownik kolokacji angielskich

ride up kolokacja
 1. ride czasownik + up particle = unosić się, podnosić się
  Bardzo silna kolokacja

  We'll ride up through the trees and stop just short of the top.

  Podobne kolokacje:
run high kolokacja
 1. run czasownik + high przymiotnik = podnosić się (np. emocje, temperatura)
  Bardzo silna kolokacja

  The cost of such plans runs 25 to 50 percent higher, he said.