Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"wznosić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wznosić" po polsku

wznosić

czasownik
 1. raise *****
  • wznosić, podnosić [TRANSITIVE]
   He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.)
   Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.)
  • budować, wznosić formal [TRANSITIVE]
   A new school is being raised in our town. (W naszym mieście buduje się nową szkołę.)
 2. rear *** , rear up
  • budować, wznosić [TRANSITIVE]
   Three new buildings were reared up in the centre of the city. (Trzy nowe budynki zostały wzniesione w centrum miasta.)
   A construction company is rearing my cottage. (Firma budowlana buduje mój domek wiejski.)
 3. rear ***
  • wznosić, podnosić (np. łeb)
   The cow reared its head and looked at me. (Krowa podniosła łeb i popatrzyła na mnie.)
   I entered the stable and all the horses reared their heads. (Wszedłem do stajni i wszystkie konie podniosły swe łby.)
 4. propose ***
  • wznosić (toast) [TRANSITIVE]
   I'd like to propose a toast to the newly-weds. (Chciałbym wzieść toast za nowożeńców.)
   He proposed a toast to all the ladies in the room. (On wzniósł toast za wszystkie kobiety w pomieszczeniu.)
 5. erect *
 6. preerect
 7. uprear
phrasal verb
 1. go up ***
  • wznieść, wznosić (np. budynek)
   This building goes up really quickly, it will be finished by next month. (Ten budynek bardzo szybko się wznosi, będzie skończony do przyszłego miesiąca.)
   New bus station in our city has gone up in a few months! (Nowa stacja autobusowa w naszym mieście została wzniesiona w kilka miesięcy!)
 2. stick up
  • wznosić, podnosić [TRANSITIVE]
   He stuck up his hands so that they could pull him out of the water. (Podniósł ręce, dzięki czemu mogli wyciągnąć go z wody.)
phrasal verb
 1. put something up , także: put up something **
czasownik
 1. rise *****
  • wzbierać, wznosić się (np. w powietrze) [INTRANSITIVE]
   The balloon rose into the air. (Balonik wzniósł się w powietrze.)
   I had a dream I rose to the air. (Miałem sen, że wznosiłem się w powietrze.)
 2. climb ***   [INTRANSITIVE]
  The plane climbed to 6000 feet. (Samolot wzniósł się na 6000 stóp.)
 3. spiral **
 4. jut
 5. rear ***   [INTRANSITIVE]
 6. soar **
phrasal verb
 1. come up ****
  • pojawiać się (na niebie), wschodzić, wznosić się (nad horyzont, np. księżyc)
   The sun has already come up. (Słońce już wzeszło.)
   The moon came up. It was beautiful. (Pojawił się księżyc. Był piękny.)
   link synonim: rise
 2. go up ***
 1. gain height

"wznosić" — Słownik kolokacji angielskich

stick up kolokacja
 1. stick czasownik + up particle = wznosić, podnosić
  Bardzo silna kolokacja

  They stuck up two or three feet in the air.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo