"carry on" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "carry on" po angielsku

carry on *

phrasal verb
 1. kontynuować, robić dalej, robić dłużej
  I'm sorry I've interrupted you - please carry on. (Przepraszam, że ci przerwałem - proszę, kontynuuj.)
  He carried on asking questions. (On kontynuował zadawanie pytań.)
  She told me to carry on with my studies. (Ona powiedziała mi, żebym kontynuowała moje studia.)
  And I'm not going to carry on living like this. (I nie zamierzam dłużej tak żyć.)
  link synonim: continue
 2. iść dalej, jechać dalej
  Turn left and then carry on up the street. (Skręć w lewo i wtedy idź dalej w górę ulicy.)
 3. gadać, nawijać potocznie
  She can carry on for hours. (Ona potrafi nawijać godzinami.)
  He was carrying on about boring stuff. (On nawijał o nudnych sprawach.)
 4. znosić coś, dawać sobie radę, radzić sobie (w trudnej sytuacji)
  I'm not sure if we're going to be able to carry on in this situation. (Nie jestem pewien, czy będziemy w stanie dać sobie radę w tej sytuacji.)
  He is sick, so we'll have to carry on without him. (On jest chory, więc musimy sobie poradzić bez niego.)
 5. przeprowadzać, być częścią, brać udział w
  She was so weak she couldn't carry on a conversation. (Ona była tak słaba, ze nie mogła brać udziału w rozmowie.)
 6. kontynuować (po kimś), przejmować (robienie czegoś po kimś)
  Jackie wants to carry on her grandmother's research. (Jackie chce przejąć badania swojej babci.)
 7. mieć romans z kimś przestarzale
  He didn't know his wife carried on with his friend. (On nie wiedział, że jego żona miała romans z jego przyjacielem.)
  Are you carrying on with the milkman? (Czy masz romans z mleczarzem?)
 8. zachowywać się źle potocznie
  You can't let your child carry on. (Nie możesz pozwolić swojemu dziecku na złe zachowywanie się.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. kontynuować coś, nie przerywać czegoś (np. pracy, rozmowy)
  She decided to carry on talking even though people were laughing. (Ona zdecydowała się nie przerywać mówienia, pomimo tego, że ludzie się śmiali.)
  The noise didn't bother him, he carried on working. (Hałas mu nie przeszkadzał, on nie przerywał pracy.)
rzeczownik
 1. zamieszanie, szopka (dziwna, niekomfortowa sytuacja)  BrE język mówiony
 2. bagaż podręczny (np. do zabrania na pokład samolotu)  AmE
przymiotnik
 1. podręczny

"carry on" — Słownik kolokacji angielskich

carry on kolokacja
 1. carry czasownik + on przyimek = kontynuować, robić dalej, robić dłużej
  Silna kolokacja

  Then we simply cannot carry on our lives as if nothing has happened.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo