TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"radzić sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "radzić sobie" po polsku

radzić sobie

czasownik
 1. do *****
 2. manage ****
  • radzić sobie, utrzymywać się [nieprzechodni]
   Mom, I can manage on my own. (Mamo, mogę się sam utrzymać.)
   How do you manage in the big city? (Jak sobie radzisz w wielkim mieście?)
   I can manage on my own. (Dam sobie radę sam.)
 3. handle ****
  • radzić sobie (np. z jakąś sytuacją) [przechodni]
   I know how to handle difficult situations. (Wiem jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.)
   I don't think I'll handle it alone. (Nie sądzę, że dam sobie z tym radę sama.)
  • radzić sobie (np. z jakąś osobą) [przechodni]
   I'll handle this obnoxious guy outside. (Poradzę sobie z tym wstrętnym gościem na zewnątrz.)
   I can't handle my son, can you help me? (Nie radzę sobie z moim synem, możesz mi pomóc?)
 4. face *****   [przechodni]
  I was surprised he faced his issues. (Byłem zaskoczony, że on poradził sobie z problemami.)
 5. fare **
  • mieć się, czuć się, radzić sobie
   If he had studied more, he would have fared better on his exam. (Gdyby się więcej uczył, lepiej by mu poszło na egzaminie.)
phrasal verb
 1. get along * , get on **
  • radzić sobie, dawać sobie radę (z czymś, w jakiejś sytuacji)
   I'm getting along, I don't need your help. (Radzę sobie, nie potrzebuję twojej pomocy.)
   We got along fine without you. (Radziliśmy sobie dobrze bez ciebie.)
   How are you getting on in your new job? (Jak sobie radzisz w swojej nowej pracy?)
   How did you get on at the oral exam? (Jak sobie poradziłeś na egzaminie ustnym?)
 2. get on with something
 3. get over something *
 4. carry on *
  • znosić coś, dawać sobie radę, radzić sobie (w trudnej sytuacji)
   I'm not sure if we're going to be able to carry on in this situation. (Nie jestem pewien, czy będziemy w stanie dać sobie radę w tej sytuacji.)
   He is sick, so we'll have to carry on without him. (On jest chory, więc musimy sobie poradzić bez niego.)
 1. be doing fine   język mówiony
czasownik
 1. advise **
  • radzić, poradzić, doradzić, udzielić rady [przechodni/nieprzechodni]
   The teacher advised his students to visit the library. (Nauczyciel doradził uczniom, żeby poszli do biblioteki.)
   I advise you to get out of my way. (Radzę ci zejść mi z drogi.)
   I don't know what to do - can you advise me something? (Nie wiem co mam zrobić - możesz mi coś doradzić?)
   I advised him not to tell them the truth. (Udzieliłem mu rady, żeby nie mówił im prawdy.)
   link synonim: suggest
  • radzić, zalecać [przechodni/nieprzechodni]
   The doctor advised me to take these pills. (Doktor zalecił mi brać te pigułki.)
   It is not advised to take tablets with milk. (Nie zaleca się zażywania tabletek z mlekiem.)
   He advised me to run twice a week and drink a lot of water. (Zalecił mi biegać dwa razy w tygodniu i pić dużo wody.)
 2. counsel **
  • doradzać, radzić
   The teacher counsels patience and says the son will soon come back. (Nauczyciel doradza cierpliwość i mówi, że syn wróci szybko.)
   She is overweight and yet counsels diets. (Ona ma nadwagę a mimo to doradza diety.)
 3. rede
czasownik
 1. sort *****
czasownik
 1. consult **
czasownik
 1. cope **
  • dać sobie radę, uporać się, poradzić sobie (poradzić sobie w sensie praktycznym) [nieprzechodni]
   The task is simply too difficult and they cannot cope. (Zadanie jest po prostu zbyt trudne i oni nie mogą sobie dać z nim rady.)
   It's quite difficult but I know you can cope with it. (To jest bardzo trudne, ale wiem, że możesz sobie z tym poradzić.)
 2. negotiate **
  • poradzić sobie (np. z trudnościami) [przechodni]
   She successfully negotiated difficulties. (Ona skutecznie poradziła sobie z trudnościami.)
   I know how to negotiate with rude people. (Wiem, jak sobie radzić z prymitywnymi ludźmi.)
 3. hack *
idiom
 1. cut it *
czasownik
 1. do no good
idiom
 1. be a mess
  • nie radzić sobie, być w rozsypce potocznie
   She's a mess, we have to talk to her and help her. (Ona sobie nie radzi, musimy z nią porozmawiać i jej pomóc.)
   I'm a mess, I have to get it together. (Nie radzę sobie, muszę wziąć się w garść.)
 2. can't cut it

"radzić sobie" — Słownik kolokacji angielskich

get along kolokacja
 1. get czasownik + along przyimek = radzić sobie, dawać sobie radę (z czymś, w jakiejś sytuacji)
  Bardzo silna kolokacja

  Sometimes I thought we might have got along fine one day.

  Podobne kolokacje: