"deal with something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "deal with something" po angielsku

deal with something ****

phrasal verb
 1. radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia, zajmować się czymś
  We'll have to deal with it. (Będziemy musieli sobie z tym poradzić.)
  There are a lot of issues I have to deal with. (Jest wiele spraw, którymi muszę się zajmować.)
 2. traktować o czymś, zajmować się czymś (np. tematem, zagadnieniem w pracy pisemnej)
  The film deals with racial prejudice in American society. (Film traktuje o uprzedzeniach rasowych w społeczeństwie amerykańskim.)
  My essay deals with the topic of war. (Moje wypracowanie zajmuje się tematem wojny.)
 3. poradzić sobie z czymś (np. z problemem, emocjami)
  to manage, to cope with something, to take care of something
  I couldn't deal with emotions after my dog died. (Nie mogłam poradzić sobie z emocjami po tym, jak umarł mój pies.)
  Her health problems were serious but she managed to deal with them. (Jej problemy ze zdrowiem były poważne, ale udało jej się poradzić sobie z nimi.)
phrasal verb
 1. uporać się z kimś, poradzić sobie z kimś, mieć z kimś do czynienia
  How do you deal with a difficult person? (Jak sobie radzisz z trudną osobą?)
  I can't deal with my son - he's so naughty! (Nie mogę uporać się z moim synem - jest taki niegrzeczny!)
  We deal with many frustrated clients. (Mamy do czynienia z wieloma sfrustrowanymi klientami.)
  zobacz także: handle
 2. robić z kimś interesy
  You think you deal with him, but in fact you don't. (Myślisz, że robisz z nim interesy, ale tak naprawdę ich nie robisz.)
  He is a serious businessman, you can deal with him. (On jest poważnym biznesmenem, możesz robić z nim interesy.)
 3. obchodzić się z kimś, traktować kogoś