"rozwiązywać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozwiązywać coś" po polsku

obrazek do "undo" po polsku
czasownik
 1. solve ***
  • rozwiązywać (znaleźć rozwiązanie) [przechodni]
   You're not going to solve any problems here. (Nie rozwiążesz tu żadnych problemów.)
   She was determined to solve the mystery. (Ona była zdecydowana rozwiązać tę tajemnicę.)
   It still doesn't solve our problem, though. (Jednak to nadal nie rozwiązuje naszego problemu.)
   link synonimy: cure, figure out
 2. resolve ***
  • rozwiązywać (np. problem) [przechodni]
   We are able to resolve a great number of problems. (Jesteśmy zdolni do rozwiązania wielu problemów.)
   The problem resolved itself. (Problem rozwiązał się sam.)
 3. undo *
  • rozwiązywać, rozpinać (np. ubranie, torbę)
   He undid his pocket button and took out his wallet. (On odpiął guzik przy kieszeni i wyciągnął portfel.)
   Why didn't you tell me my fly was undone? (Czemu nie powiedziałeś mi, że mój rozporek był rozpięty?)
   She undid her bra. (Ona rozpięła swój stanik.)
   "Undo" brzmi mniej formalnie niż "unfasten".
   link synonim: unfasten
 4. address ****
  • rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą), odnosić się (do czegoś) oficjalnie [przechodni]
   to try to deal with a problem or question by finding a solution
   We will address it shortly. (Zajmiemy się tym wkrótce.)
   The government tries to address the issue of black economy. (Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.)
   We'll address your questions after the conference. (Odniesiemy się do państwa pytań po konferencji.)
 5. dissolve **
  • rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo), likwidować [przechodni]
   A and B wish to dissolve their marriage. (A i B chcą rozwiązać swoje małżeństwo.)
   Islam gives women equal rights to dissolve a marriage. (Islam daje kobietom równe prawa, aby rozwiązać małżeństwo.)
   King Charles II dissolved the parliament in July 1679. (Król Charles II rozwiązał parlament w lipcu 1679 roku.)
 6. remedy **
  • leczyć, naprawiać, rozwiązywać (problem)
   Political decisions are necessary in order to remedy the situation. (Niezbędne są decyzje polityczne, które pomogą naprawić obecną sytuację.)
 7. cure **
 8. untie
 9. decipher
 10. disband
  • rozwiązywać (np. organizację)
   We decided, with a heavy heart, that it is time to disband our organisation. (Z ciężkim sercem zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, aby rozwiązać naszą organizację.)
   The League of Nations was disbanded in 1946. (Liga Narodów została rozwiązana w 1946.)
 11. unravel
 12. redress
 13. disentangle
 14. unbind
 15. work , *****
 16. unknit
 17. unseam
 18. uncord
 19. outwind
 20. unloosen
 21. unlash
 22. disentwine
 23. unloose
 1. make something right *

rozwiązywać coś

phrasal verb
 1. get over something *
 2. clear something up
  • rozwiązywać coś, wyjaśniać coś
   solve or explain something
   I think you should clear some things up to me. (Myślę, że powinieneś wyjaśnić mi pewne rzeczy.)
   Have you cleared that detective riddle up? (Rozwiązałaś tamtą zagadkę detektywistyczną?)
 3. sort something out , sort out
  • rozwiązywać coś (np. problemy)
   Hopefully all the problems will be sorted out soon. (Mam nadzieję, że wszystkie problemy zostaną wkrótce rozwiązane.)
 4. iron something out
 5. puzzle something out
idiom
 1. nut something out
  • rozgryźć coś, rozwiązywać coś
   We have to nut this riddle out. (Musimy rozwiązać tę zagadkę.)
   It's a big problem but I'll nut it out. (To duży problem, ale ja go rozgryzę.)
 1. have done with something
phrasal verb
 1. work itself out  
 1. come undone
 1. dissolve oneself  
czasownik
 1. incide