"solve" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "solve" po angielsku

solve ***

czasownik
 1. rozwiązywać (znaleźć rozwiązanie) [TRANSITIVE]
  You're not going to solve any problems here. (Nie rozwiążesz tu żadnych problemów.)
  She was determined to solve the mystery. (Ona była zdecydowana rozwiązać tę tajemnicę.)
  It still doesn't solve our problem, though. (Jednak to nadal nie rozwiązuje naszego problemu.)
  link synonimy: cure, figure out
 2. wyjaśniać [TRANSITIVE]
  We have to solve this, we can't argue every day. (Musimy to wyjaśnić, nie możemy kłócić się każdego dnia.)
  The police solved the crime. (Policja wyjaśniła przestępstwo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "solve"

rzeczownik
czasownik
resolve = rozwiązywać (np. problem) +3 znaczenia
dissolve = rozpuszczać (np. proszek w wodzie) +1 znaczenie
przymiotnik
solvable = rozwiązywalny (problem) +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo