"umiejętność rozwiązywania problemów" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umiejętność rozwiązywania problemów" po polsku

umiejętność rozwiązywania problemów

rzeczownik
  1. problem-solving skills   [policzalny zwykle liczba mnoga]
    Problem-solving skills are crucial if you want to work with clients. (Umiejętności rozwiązywania problemów mają kluczowe znaczenie, jeżeli chce się pracować z klientami.)

powered by  eTutor logo