TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"rozwiązywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozwiązywać się" po polsku

rozwiązywać się

phrasal verb
 1. work itself out  
 1. come undone
  • rozpinać się (o zamku, rozporku), odpinać się (o guzikach), rozwiązywać się (o sznurówkach)
   My zip came undone and nobody told me about it. (Mój zamek się rozpiął i nikt mi o tym nie powiedział.)
   przeciwieństwo: do something up
 1. dissolve oneself  
czasownik
 1. incide
obrazek do "undo" po polsku
czasownik
 1. solve ***
  • rozwiązywać (znaleźć rozwiązanie) [przechodni]
   You're not going to solve any problems here. (Nie rozwiążesz tu żadnych problemów.)
   She was determined to solve the mystery. (Ona była zdecydowana rozwiązać tę tajemnicę.)
   It still doesn't solve our problem, though. (Jednak to nadal nie rozwiązuje naszego problemu.)
   link synonimy: cure, figure out
 2. resolve ***
  • rozwiązywać (np. problem) [przechodni]
   We are able to resolve a great number of problems. (Jesteśmy zdolni do rozwiązania wielu problemów.)
   The problem resolved itself. (Problem rozwiązał się sam.)
 3. undo *
  • rozwiązywać, rozpinać (np. ubranie, torbę)
   He undid his pocket button and took out his wallet. (On odpiął guzik przy kieszeni i wyciągnął portfel.)
   Why didn't you tell me my fly was undone? (Czemu nie powiedziałeś mi, że mój rozporek był rozpięty?)
   She undid her bra. (Ona rozpięła swój stanik.)
   "Undo" brzmi mniej formalnie niż "unfasten".
   link synonim: unfasten
 4. address ****
  • rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą), odnosić się (do czegoś) oficjalnie [przechodni]
   to try to deal with a problem or question by finding a solution
   We will address it shortly. (Zajmiemy się tym wkrótce.)
   The government tries to address the issue of black economy. (Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.)
   We'll address your questions after the conference. (Odniesiemy się do państwa pytań po konferencji.)
 5. dissolve **
  • rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo), likwidować [przechodni]
   A and B wish to dissolve their marriage. (A i B chcą rozwiązać swoje małżeństwo.)
   Islam gives women equal rights to dissolve a marriage. (Islam daje kobietom równe prawa, aby rozwiązać małżeństwo.)
   King Charles II dissolved the parliament in July 1679. (Król Charles II rozwiązał parlament w lipcu 1679 roku.)
 6. remedy **
  • leczyć, naprawiać, rozwiązywać (problem)
   Political decisions are necessary in order to remedy the situation. (Niezbędne są decyzje polityczne, które pomogą naprawić obecną sytuację.)
 7. cure **
 8. untie
 9. decipher
 10. disband
  • rozwiązywać (np. organizację)
   We decided, with a heavy heart, that it is time to disband our organisation. (Z ciężkim sercem zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, aby rozwiązać naszą organizację.)
   The League of Nations was disbanded in 1946. (Liga Narodów została rozwiązana w 1946.)
 11. unravel
 12. redress
 13. disentangle
 14. unbind
 15. work , *****
 16. unknit
 17. unseam
 18. uncord
 19. outwind
 20. unloosen
 21. unlash
 22. disentwine
 23. unloose
 1. make something right *
phrasal verb
 1. get over something *
 2. clear something up
 3. sort something out , sort out
 4. iron something out
 5. puzzle something out
idiom
 1. nut something out
 1. have done with something