BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"odpowiadać na" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpowiadać na" po polsku

phrasal verb
 1. respond to something ***
  • odpowiadać na coś, reagować na coś
   to reply to something, to answer something
   I will respond to her letter in the evening. (Odpowiem na jej list wieczorem.)
   I asked Jane to leave but she didn't respond to my request. (Poprosiłem Jane, żeby wyszła, ale nie zareagowała na moją prośbę.)
 2. reply to something  
  to answer to something

odpowiadać na

czasownik
 1. work , *****

"odpowiadać na" — Słownik kolokacji angielskich

answer on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiadać na
 1. answer czasownik + on przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I wouldn't even let them answer the door on their own.

  Podobne kolokacje:
respond on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiadać na
 1. respond czasownik + on przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  How many people do you think would respond on the first day?

  Podobne kolokacje:
reply on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiadać na
 1. reply czasownik + on przyimek
  Silna kolokacja

  She marked the fact he had been armed, but replied without a comment on it.

  Podobne kolokacje:
suited on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiadać na
 1. suit czasownik + on przyimek
  Luźna kolokacja

  Clinique, in turn, is well suited to today's emphasis on technology and science.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo