TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"respond" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "respond" po angielsku

respond ****

czasownik
 1. odpowiadać (np. na wiadomość) [nieprzechodni]
  Jack never responds to my emails. (Jack nigdy nie odpowiada na moje e-maile.)
  Why didn't you respond to my letters? (Dlaczego nie odpowiadałaś na moje listy?)
 2. reagować, zareagować [nieprzechodni]
  She didn't respond to treatment. (Nie reagowała na leczenie.)
  The flower didn't respond to the new fertilizer too well. (Kwiat niezbyt dobrze zareagował na nowy nawóz.)
  link synonim: react

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. odpowiadać na coś, reagować na coś
  to reply to something, to answer something
  I will respond to her letter in the evening. (Odpowiem na jej list wieczorem.)
  I asked Jane to leave but she didn't respond to my request. (Poprosiłem Jane, żeby wyszła, ale nie zareagowała na moją prośbę.)