"respond positively" — Słownik kolokacji angielskich

respond positively kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedz konstruktywnie
  1. respond czasownik + positively przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "But the Government did respond positively to make resources available to a group close to the community."