Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"adviser" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "adviser" po angielsku

adviser **
advisor *

rzeczownik
  1. doradca, doradczyni, konsultant, konsultantka, konsyliarz [policzalny]
    My advisor told me not to sign that document until I consult it with my lawyer. (Mój doradca powiedział mi, aby nie podpisywać tego dokumentu, dopóki nie skonsultuję tego z moim prawnikiem.)
    You can always ask our adviser for help. (Zawsze możesz poprosić naszego konsultanta o pomoc.)
    He's a good advisor - I don't know what I would do without him. (On jest dobrym doradcą - nie wiem, co bym bez niego zrobił.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "adviser"

czasownik
rzeczownik
kolokacje