TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"poradzić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poradzić się" po polsku

poradzić się

czasownik
 1. consult **
czasownik
 1. advise **
  • radzić, poradzić, doradzić, udzielić rady [przechodni/nieprzechodni]
   The teacher advised his students to visit the library. (Nauczyciel doradził uczniom, żeby poszli do biblioteki.)
   I advise you to get out of my way. (Radzę ci zejść mi z drogi.)
   I don't know what to do - can you advise me something? (Nie wiem co mam zrobić - możesz mi coś doradzić?)
   I advised him not to tell them the truth. (Udzieliłem mu rady, żeby nie mówił im prawdy.)
   link synonim: suggest
 2. sort *****
czasownik
 1. counsel **
  • doradzać, radzić
   The teacher counsels patience and says the son will soon come back. (Nauczyciel doradza cierpliwość i mówi, że syn wróci szybko.)
   She is overweight and yet counsels diets. (Ona ma nadwagę a mimo to doradza diety.)
 2. rede
czasownik
 1. do *****
 2. manage ****
 3. handle ****
  • radzić sobie (np. z jakąś sytuacją) [przechodni]
   I know how to handle difficult situations. (Wiem jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.)
   I don't think I'll handle it alone. (Nie sądzę, że dam sobie z tym radę sama.)
 4. face *****   [przechodni]
  I was surprised he faced his issues. (Byłem zaskoczony, że on poradził sobie z problemami.)
 5. fare **
phrasal verb
 1. get along * , get on **
  • radzić sobie, dawać sobie radę (z czymś, w jakiejś sytuacji)
   I'm getting along, I don't need your help. (Radzę sobie, nie potrzebuję twojej pomocy.)
   We got along fine without you. (Radziliśmy sobie dobrze bez ciebie.)
   How are you getting on in your new job? (Jak sobie radzisz w swojej nowej pracy?)
   How did you get on at the oral exam? (Jak sobie poradziłeś na egzaminie ustnym?)
 2. get on with something
 3. get over something *
 4. carry on *
 1. be doing fine   język mówiony
czasownik
 1. cope **
  • dać sobie radę, uporać się, poradzić sobie (poradzić sobie w sensie praktycznym) [nieprzechodni]
   The task is simply too difficult and they cannot cope. (Zadanie jest po prostu zbyt trudne i oni nie mogą sobie dać z nim rady.)
   It's quite difficult but I know you can cope with it. (To jest bardzo trudne, ale wiem, że możesz sobie z tym poradzić.)
 2. negotiate **
  • poradzić sobie (np. z trudnościami) [przechodni]
   She successfully negotiated difficulties. (Ona skutecznie poradziła sobie z trudnościami.)
   I know how to negotiate with rude people. (Wiem, jak sobie radzić z prymitywnymi ludźmi.)
 3. hack *
idiom
 1. cut it *
 2. hack it
  • poradzić sobie, dać sobie radę slang
   Don't worry about me, I'll hack it. (Nie martw się o mnie, dam sobie radę.)
   Are you sure you will hack it? I can help you. (Jesteś pewny, że sobie poradzisz? Mogę ci pomóc.)
 1. make shift
czasownik
 1. do no good
idiom
 1. be a mess
  • nie radzić sobie, być w rozsypce potocznie
   She's a mess, we have to talk to her and help her. (Ona sobie nie radzi, musimy z nią porozmawiać i jej pomóc.)
   I'm a mess, I have to get it together. (Nie radzę sobie, muszę wziąć się w garść.)
 2. can't cut it

Powiązane zwroty — "poradzić się"

przymiotnik
rzeczownik
inne
szybko (poradzić sobie z czymś) = with dispatch , także: with despatch
czasownik
zaradzić = help , także: halp slang
uwinąć się (poradzić sobie z czymś szybko i efektywnie) = dispatch , także: despatch
idiom
phrasal verb