PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"cut it" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cut it" po angielsku

cut it *

idiom
 1. nadawać się, sprostać postawionym wymaganiom, poradzić sobie potocznie
  I am not convinced that she can cut it at the top level. (Nie jestem przekonana, czy ona się nadaje na najwyższym poziomie.)
  Wyrażenie jest stosowane w negacji.
  przeciwieństwo: not cut it
 2. dać sobie radę, dać radę (coś zrobić), wystarczać (by coś zrobić), odnieść sukces potocznie
  This situation is stressful and I don't think I'll be able to cut it. (Ta sytuacja jest stresująca i nie wiem, czy dam radę to wytrzymać.)
  Sometimes simple solutions just don't cut it. (Czasami zwyczajne rozwiązania po prostu nie wystarczają.)
  Wyrażenie jest stosowane w negacji.
obrazek do "cut" po polsku obrazek do "cut" po polsku Hair Cutting, Shampoo, Styling, Bridal Hair & Updos obrazek do "cut" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: cut past tense, cut past participle
 1. ciąć, rozcinać, przecinać, pociąć, ucinać (nożyczkami) [przechodni/nieprzechodni]
  You can use my scissors to cut the paper. (Możesz użyć moich nożyczek żeby pociąć papier.)
  Do these scissors cut well? (Czy te nożyczki dobrze tną?)
  Cut the string into smaller pieces. (Potnij nitkę na mniejsze kawałki.)
 2. kroić, ukroić (np. nożem) [przechodni]
  Cut the vegetables before frying them. (Pokrój warzywa przed smażeniem.)
  Can I cut you a slice of bread? (Ukroić ci kromkę chleba?)
  He cut the steaks into little pieces and gave them to the children. (On pokroił steki na małe kawałki i dał je dzieciom.)
  I peeled four potatoes and cut them into french fries. (Obrałem cztery ziemniaki i pokroiłem je na frytki.)
 3. obcinać, ucinać (np. paznokcie, włosy) [przechodni]
  Your hair is too long. You should have it cut. (Twoje włosy są za długie. Powinieneś je obciąć.)
  My hairdresser cut 10 centimeters of my hair. (Moja fryzjerka obcięła mi 10 centymetrów włosów.)
 4. skaleczyć się, zaciąć się, rozciąć [przechodni]
  Oh no! I've cut my finger! (O nie! Skaleczyłem sobie palec!)
  I cut my hand with a sheet of paper. (Skaleczyłam rękę kartką papieru.)
  Mary cut her finger. (Mary rozcięła sobie palec.)
  I've cut myself. (Skaleczyłem się.)
 5. redukować, zmniejszać, obniżać (np. koszty) [przechodni]
  The company cut the production price. (Firma obcięła koszt produkcji.)
  We cut the prices because we were losing clients. (Obniżyliśmy ceny, ponieważ traciliśmy klientów.)
  link synonim: reduce
 6. wycinać (np. sceny z nagrania) [przechodni]
  The actress was mad because the producers have cut her big scene. (Aktorka była wściekła, ponieważ producenci wycięli jej ważną scenę.)
  The part where he answers the questions was cut. (Część, w której on odpowiada na pytania została wycięta.)
 7. wycinać, wydrążyć, wyryć (np. dziurę, tunel) [przechodni/nieprzechodni]
  They cut through the mountain to make a tunnel. (Oni wyryli się przez górę żeby zbudować tunel.)
  Cut a hole in the box before you put your rabbit in there. (Wytnij dziurę w pudełku, zanim włożysz tam swojego królika.)
 8. wyciosać, wyciąć (np. z drewna) [przechodni]
  I cut a little sword from wood for my son. (Wyciąłem z drewna mały miecz dla mojego syna.)
 9. ciąć (mieć zdolność cięcia) [przechodni/nieprzechodni]
  This machine is designed to cut. (Ta maszyna jest zaprojektowana, by ciąć.)
  You can cut anything with this knife. (Tym nożem możesz ciąć wszystko.)
 10. skroić, wyciąć (np. ubranie, materiał) [przechodni]
  I had this jacket cut for my size. (Zleciłem skrojenie tej kurtki na mój rozmiar.)
  My mom cut me a perfect dress. (Moja mama skroiła mi idealną sukienkę.)
 11. nacinać [przechodni/nieprzechodni]
 12. wyciąć (dane do schowka) [przechodni/nieprzechodni]
  She cut the sentence and pasted it into her article. (Ona wycięła zdanie i wkleiła je do swojego artykułu.)
 13. pójść na skróty, przeciąć (drogę) [nieprzechodni]
  We can cut our way here and save some time. (Możemy tutaj pójść na skróty i zaoszczędzić trochę czasu.)
  We can't go this way because it's too long - we have to cut it. (Nie możemy iść tą drogą, bo jest za długa - musimy pójść na skróty.)
 14. podzielić (np. teren) [przechodni/nieprzechodni]
  We intend to cut this territory among three countries. (Zamierzamy podzielić ten teren między trzy państwa.)
  My father cut his field and gave it to me and my brother. (Mój ojciec podzielił swoje pole i dał je mi i mojemu bratu.)
 15. dzielić talię kart na dwie części, przekładać karty [przechodni/nieprzechodni]
  He cut the deck and then shuffled it. (On podzielił talię na dwie części, a następnie ją potasował.)
  link synonim: cut the cards
 16. wydawać (np. płytę CD, singiel) [przechodni]
  They managed to cut their first album, but it wasn't much of a success. (Udało im się wydać ich pierwszy album, ale nie był on zbytnim sukcesem.)
 17. przyciąć czubek kłosów zbóż (przed zbiorami) [przechodni]
 18. montować, zmontować (np. film) [przechodni]
  They have two months to cut the movie. (Oni mają dwa miesiące, by zmontować film.)
  Now that we have finished shooting, we can start cutting the film. (Skoro już skończyliśmy filmowanie, możemy zacząć montować film.)
 19. przeciąć się (np. dwie linie) [przechodni]
  Mark the point where the two lines cut. (Zaznacz punkt, w którym te dwie linie się przecinają.)
 20. wyrzynać się (ząb dziecka) [przechodni]
  His tooth is cutting, that's why he's crying. (Wyrzyna mu się ząb, dlatego płacze.)
  Our child is crying, because its teeth are cutting. (Nasze dziecko płacze, bo jego zęby się wyrzynają.)
 21. mieszać narkotyki (np. z inną substancją) [przechodni]
  He cut the weed with coke. (On zmieszał zioło z kokainą.)
  He does not appreciate cutting his drugs. (On nie lubi, kiedy ktoś miesza mu narkotyki.)
 22. zważyć, podzielić (np. narkotyk) slang
  They cut the drugs, and then give them to dealers for sale. (Oni podzielili narkotyki, a potem dali je dilerom na sprzedaż.)
  Before we cut the drugs, I want to see my money. (Zanim zważymy narkotyki, chcę widzieć swoją kasę.)
 23. rozcieńczyć, rozwodnić (np. alkohol) slang
  Do you cut your whisky with water? (Czy rozcieńczasz swoją whisky wodą?)
  This booze is too good to cut it. (Ten alkohol jest zbyt dobry, żeby go rozcieńczać.)
 24. ciąć się (jako symptom problemów emocjonalnych lub psychicznych) [przechodni]
  My sister would cut herself often. (Moja siostra często się cięła.)
rzeczownik
 1. redukcja, cięcie [policzalny]
  I heard there are going to be some cuts in the HR department. (Słyszałam, że mają być jakieś redukcje w dziale kadr.)
  There have been several cuts in our company and Peter got fired. (W naszej firmie było kilka cięć i Peter został zwolniony.)
 2. skaleczenie, rozcięcie [policzalny]
  This cut looks serious, you should go to the hospital. (To skaleczenie wygląda poważnie, powinieneś jechać do szpitala.)
  It's just a cut, nothing serious. (To tylko skaleczenie, nic poważnego.)
 3. rozcięcie, nacięcie, wycięcie (np. w kartce papieru) [policzalny]
  Make a two-inch cut in a piece of paper. (Należy wykonać dwucalowe nacięcie na kartce papieru.)
  I need a new sheet of paper because I accidentally made a cut in this one. (Potrzebuję nowej kartki papieru, bo w tej przez przypadek zrobiłem nacięcie.)
 4. strzyżenie, obcięcie (np. włosów) [policzalny]
  I am getting a cut tomorrow. (Jutro idę na strzyżenie.)
  My dog needs a cut. (Mojemu psu przydałoby się strzyżenie.)
  link synonim: haircut
 5. fryzura [policzalny]
  She has a new cut. I like her fringe. (Ona ma nową fryzurę. Podoba mi się jej grzywka.)
  A bob cut is trendy again. (Fryzura na boba znów jest modna.)
  She is wearing a stylish cut. (Ona nosi stylową fryzurę.)
  link synonim: haircut
 6. krój, fason (ubrania) [policzalny]
  I love the cut of your dress! (Bardzo podoba mi się fason twojej sukienki!)
  We are introducing a new cut that will change the fashion as we know it. (Przedstawiamy nowy fason, który zmieni oblicze mody.)
 7. udział (np. w wygranej pieniężnej) [policzalny]
  When do I get my cut? (Kiedy dostanę swój udział?)
  With one million prize, each of us will get a cut of two hundred thousand dollars. (Przy nagrodzie o wysokości miliona dolarów, każde z nas dostanie dwieście tysięcy udziału.)
 8. skrót (część nagrania) [policzalny]
  They are airing a cut, which is half an hour shorter than the original version of the movie. (Oni nadają skrót, który jest o pół godziny krótszy, niż oryginalna wersja filmu.)
 9. część usunięta (z nagrania) [policzalny]
  All the cuts will be available on the DVD release of the movie. (Wszystkie usunięte części będą dostępne na wydaniu DVD filmu.)
  I want to see this film with all the cuts; I heard it's two hours longer. (Chcę obejrzeć ten film ze wszystkimi usuniętymi częściami; słyszałem, że jest o dwie godziny dłuższy.)
 10. montaż (np. filmu) [policzalny]
  I heard they are at the final cut with this film. (Słyszałem, że ten film wszedł w fazę ostatniego montażu.)
  I need someone for the cut because I don't know how do it. (Potrzebuję kogoś do montażu, ponieważ nie wiem jak to zrobić.)
 11. sztuka mięsa, część mięsa [policzalny]
  I was at the butcher's and bought a cut of beef. (Byłem u rzeźnika i kupiłem sztukę mięsa wołowego.)
  A cut of meat was laying on the table. (Na stole leżała sztuka mięsa.)
 12. tunel drogowy  AmE [policzalny]
  We will be going through a cut shortly. (Za niedługo będziemy jechali przez tunel drogowy.)
  My kids don't like going through a cut - they are scared of darkness. (Moje dzieci nie lubią przejeżdżać przez tunele drogowe - boją się ciemności.)
 13. skrót (krótsza droga) [policzalny]
  This cut will save us a couple of minutes. (Ten skrót zaoszczędzi nam kilka minut.)
  We'll be there first if we take this cut. (Będziemy tam pierwsi, jeśli pójdziemy tym skrótem.)
 14. nieobecność, wagary (w szkole)  AmE [policzalny]
  My teacher won't be happy with this cut. (Mój nauczyciel nie będzie zadowolony z tej nieobecności.)
  I had so many cuts I got expelled from school. (Miałem tyle nieobecności, że wyrzucili mnie ze szkoły.)
 15. dola, działka slang
  Where's my cut? (Gdzie jest moja działka?)
  I've spent my cut on booze. (Wydałem moją dolę na gorzałę.)
przymiotnik
 1. skrojony, odcięty
  This suit is cut specifically for me. (Ten garnitur jest skrojony na moje potrzeby.)
  My son looked very handsome in his expensive cut suit. (Mój syn wyglądał bardzo przystojnie w swoim drogim skrojonym garniturze.)
wykrzyknik
 1. cięcie (podczas kręcenia filmu)
  Cut! Let's try that again. (Cięcie! Spróbujmy jeszcze raz.)
  Cut. Darling, you have to be more convincing. (Cięcie. Kochana, musisz być bardziej przekonująca.)
czasownik
 1. ukroić komuś czegoś (np. kawałek ciasta)
  Can you cut me a piece of cake? (Czy możesz mi ukroić kawałek ciasta?)
  I've cut you a slice of bread. (Ukroiłem ci kromkę chleba.)
czasownik
 1. przestać gadać (np. głupoty) język mówiony
  Cut the crap and tell me what you have done. (Przestań gadać głupoty i powiedz mi, co zrobiłeś.)
idiom
 1. nie nadawać się do czegoś (np. do uczenia ludzi), nie sprostać oczekiwaniom, nie wystarczać potocznie
  Sorry doesn't cut it. (Przepraszam nie wystarczy.)
  przeciwieństwo: cut it

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Cut it out! , także: Cut it! , także: Cut that!

wykrzyknik
 1. Przestań!, Dość tego!
  Cut it out! I told you I don't like it. (Przestań! Powiedziałem ci, że tego nie lubię.)
  You always complain. Cut it out already! (Ciągle narzekasz. Przestań wreszcie!)

Powiązane zwroty — "cut it"

phrasal verb
czasownik
idiom
inne
przymiotnik
cutthroat = ostry, bezwzględny (o konkurencji) +1 znaczenie
rzeczownik
undercut = podcięcie, obniżenie +1 znaczenie
cutthroat = morderca (podrzynający gardło) +1 znaczenie
cut in something = cięcie w czymś (np. w wydatkach)
cut-off , cutoff = ostateczny termin +2 znaczenia
cut-up = żartowniś (w sytuacjach, w których nie powinien)
inne
Zobacz także: cut up and dried