BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pójść na skróty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pójść na skróty" po polsku

pójść na skróty

czasownik
 1. cut across something
 2. cut *****
  • pójść na skróty, przeciąć (drogę) [nieprzechodni]
   We can cut our way here and save some time. (Możemy tutaj pójść na skróty i zaoszczędzić trochę czasu.)
   We can't go this way because it's too long - we have to cut it. (Nie możemy iść tą drogą, bo jest za długa - musimy pójść na skróty.)
idiom
 1. cut corners
 1. take a shortcut , także: take a short cut

"pójść na skróty" — Słownik kolokacji angielskich

cut corners kolokacja
 1. cut czasownik + corner rzeczownik = pójść na łatwiznę, pójść po linii najmniejszego oporu, pójść na skróty (robić coś z minimalnym wysiłkiem)
  Bardzo silna kolokacja

  We pretty much have to put it on the line and not cut corners.

take a shortcut kolokacja
 1. take czasownik + shortcut rzeczownik = iść na skróty, pójść na skróty
  Zwykła kolokacja

  Once again, two of them get lost and take a shortcut.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo