14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"rozcięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozcięcie" po polsku

rozcięcie

rzeczownik
 1. cut *****
  • skaleczenie, rozcięcie [COUNTABLE]
   This cut looks serious, you should go to the hospital. (To skaleczenie wygląda poważnie, powinieneś jechać do szpitala.)
   It's just a cut, nothing serious. (To tylko skaleczenie, nic poważnego.)
  • rozcięcie, nacięcie, wycięcie (np. w kartce papieru) [COUNTABLE]
   Make a two-inch cut in a piece of paper. (Należy wykonać dwucalowe nacięcie na kartce papieru.)
   I need a new sheet of paper because I accidentally made a cut in this one. (Potrzebuję nowej kartki papieru, bo w tej przez przypadek zrobiłem nacięcie.)
 2. slit *
  • rozcięcie (w spódnicy, sukience)
   The skirt has ripped at the slit. (Spódnica rozerwała się na rozcięciu.)
 3. gash
 4. scission
czasownik
 1. cut *****
  • skaleczyć się, zaciąć się, rozciąć [TRANSITIVE]
   Oh no! I've cut my finger! (O nie! Skaleczyłem sobie palec!)
   I cut my hand with a sheet of paper. (Skaleczyłam rękę kartką papieru.)
   Mary cut her finger. (Mary rozcięła sobie palec.)
   I've cut myself. (Skaleczyłem się.)
 2. split ***
  • rozciąć, skaleczyć [TRANSITIVE]
   I've split my hand after I broke the plate. (Rozciąłem sobie dłoń po tym jak stłukłem talerz.)
   This knife is very sharp, don't split your hand. (Ten nóż jest bardzo ostry, nie skalecz sobie ręki.)
   He wanted to split my leg but I managed to escape. (On chciał rozciąć mi nogę, ale udało mi się uciec.)
   A sharp knife split her finger. (Ostry nóż rozciął jej palec.)
 3. cut open
  • rozciąć (np. paprykę)
   We have to cut open his abdomen. (Musimy rozciąć jego jamę brzuszną.)
   Cut the pepper open. (Rozetnij paprykę.)
 4. abscind literary
czasownik
 1. slit *
  • rozcinać (np. kopertę), przecinać (np. opony)
   She slit the envelope and read the letter. (Ona rozcięła kopertę i przeczytała list.)
 2. gash
czasownik
 1. cut something open
  • rozciąć coś (np. głowę, kolano)
   He fell down and cut his head open. (On upadł i rozciął sobie głowę.)
   I cut my finger open cooking. (Rozciąłem sobie palec gotując.)

powered by  eTutor logo