KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cięcie" po polsku

cięcie

1_Zmp karate chop
rzeczownik
 1. cut *****
  • redukcja, cięcie [policzalny]
   I heard there are going to be some cuts in the HR department. (Słyszałam, że mają być jakieś redukcje w dziale kadr.)
   There have been several cuts in our company and Peter got fired. (W naszej firmie było kilka cięć i Peter został zwolniony.)
 2. chop **
  • uderzenie, cięcie (np. w karate) [policzalny]
   The martial artist cut through a pile of wooden boards with a karate chop. (Mistrz sztuk walki przeciął stos drewnianych desek ciosem karate.)
   He lost consciousness after my chop. (Stracił przytomność po moim uderzeniu.)
  • uderzenie, cięcie (ostrym narzędziem) [policzalny]
   He severed the meat into two parts with a single chop of a cleaver. (On rozciął mięso na dwie części jednym cięciem tasaka.)
   He killed the goat with one chop of the axe. (On zabił kozę jednym uderzeniem siekiery.)
 3. cutback
  • redukcja (np. zatrudnienia), cięcie (w budżecie), zmniejszenie (np. produkcji)
   reductions, budget cuts
   We were forced to make a cutback in our employment. (Byliśmy zmuszeni do wykonania cięć w zatrudnieniu.)
 4. hack *
 5. slash
 6. snip
  • cięcie (nożyczkami)
 7. cutting *
 8. chopping
 9. snipping
  • cięcie (nożyczkami)
 10. scything
 11. griding
 12. carbonadoing
wykrzyknik
 1. cut *****
  • cięcie (podczas kręcenia filmu)
   Cut! Let's try that again. (Cięcie! Spróbujmy jeszcze raz.)
   Cut. Darling, you have to be more convincing. (Cięcie. Kochana, musisz być bardziej przekonująca.)
obrazek do "cut" po polsku obrazek do "chop" po polsku
czasownik
 1. cut *****
  • ciąć, rozcinać, przecinać, pociąć, ucinać (nożyczkami) [przechodni/nieprzechodni]
   You can use my scissors to cut the paper. (Możesz użyć moich nożyczek żeby pociąć papier.)
   Do these scissors cut well? (Czy te nożyczki dobrze tną?)
   Cut the string into smaller pieces. (Potnij nitkę na mniejsze kawałki.)
  • ciąć (mieć zdolność cięcia) [przechodni/nieprzechodni]
   This machine is designed to cut. (Ta maszyna jest zaprojektowana, by ciąć.)
   You can cut anything with this knife. (Tym nożem możesz ciąć wszystko.)
 2. chop ** , także: chop up
 3. slice ***
  • ciąć (np. taflę wody, fale) [nieprzechodni]
   Our boat was slicing the waves when we sailed to another island. (Nasz łódź cięła fale, kiedy żeglowaliśmy na następną wyspę.)
   The bullet sliced the water and killed the fish. (Pocisk przeciął wodę i zabił rybę.)
 4. snip
 5. scythe
 6. gride
 7. carbonado
czasownik
 1. cut *****
  • ciąć się (jako symptom problemów emocjonalnych lub psychicznych) [przechodni]
   My sister would cut herself often. (Moja siostra często się cięła.)

Powiązane zwroty — "cięcie"

phrasal verb
czasownik
rzeczownik
przymiotnik
cięty = witty +4 znaczenia

powered by  eTutor logo