BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"przecięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przecięcie" po polsku

przecięcie

rzeczownik
 1. intersection *
 2. traverse , *
  • przebycie (w poprzek), przecięcie
   Their traverse of the continent took them five years. (Przebycie tego kontynentu zajęło im pięć lat.)
 3. crosscut , cross-cut   technical
 4. bisection
 5. crisscrossing
 6. lancing
 7. transection
 8. intersecting
 9. sectioning
czasownik
 1. section ****
  • przeciąć, przecinać
   I have to section this trunk in half. (Musze przeciąć ten pień na pół.)
   I'm not strong enough to section this board - can you help me? (Nie jestem wystarczająco silny, żeby przeciąć tę deskę - możesz mi pomóc?)
 2. slice ***   [TRANSITIVE]
  Can you slice the bread in half? (Czy może pani przeciąć chleb na pół?)
  He sliced the pizza into four. (On przeciął pizzę na cztery.)
 3. lance **
 4. intersect
 5. crisscross , criss-cross
 6. cut *****
  • pójść na skróty, przeciąć (drogę) [INTRANSITIVE]
   We can cut our way here and save some time. (Możemy tutaj pójść na skróty i zaoszczędzić trochę czasu.)
   We can't go this way because it's too long - we have to cut it. (Nie możemy iść tą drogą, bo jest za długa - musimy pójść na skróty.)
czasownik
 1. cross , ****
  • krzyżować się, przecinać (np. drogi, linie kolejowe) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Our paths crossed from the very beginning. (Nasze drogi się krzyżowały od samego początku.)
   These two paths cross here, we have to choose one of them. (Te dwie ścieżki się tu krzyżują, musimy wybrać jedną z nich.)
 2. slash *
  • przebijać (np. opony), przecinać (np. materiał), nacinać (rowki w czymś)
   Somebody slashed the tires in my car! (Ktoś przebił opony w moim samochodzie!)
 3. slit *
  • rozcinać (np. kopertę), przecinać (np. opony)
   She slit the envelope and read the letter. (Ona rozcięła kopertę i przeczytała list.)
 4. traverse , *
  • przemierzać, przecinać (w poprzek) formal
   We traversed the forest to shorten our journey. (Przemierzyliśmy las, aby skrócić naszą wędrówkę.)
 5. sever
 6. intercut  
 7. scythe
 8. cut *****
phrasal verb
 1. cut through something *
czasownik
 1. cut through something *
 2. cut across something
 3. slice into something , slice through something  
czasownik
 1. cut *****
  • przeciąć się (np. dwie linie) [TRANSITIVE]
   Mark the point where the two lines cut. (Zaznacz punkt, w którym te dwie linie się przecinają.)

Powiązane zwroty — "przecięcie"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo