14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"nick" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "nick" po angielsku

rzeczownik
 1. posterunek policji, komisariat
  I have to go to the nick and tell them the truth. (Muszę iść na posterunek policji i powiedzieć im prawdę.)
  There's a nick at the end of the street. (Na końcu ulicy jest posterunek policji.)
  link synonim: police station

nick **

rzeczownik
 1. nacięcie
  There was a series of nicks along his right side. (Po jego prawej stronie była linia nacięć.)
  You have a nick on your head. (Masz nacięcie na głowie.)
 2. ksywka, pseudonim
  Most of Internet users have a couple of nicks. (Większość użytkowników Internetu ma kilka ksywek.)
  What is your nick in this game? (Jaki jest twój pseudonim w tej grze?)
 3. paka, mamer British English informal
  He has been in the nick for two years. (On jest w pace od dwóch lat.)
  A nick is a place for criminals. (Paka to miejsce dla przestępców.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. naciąć, nacinać, zadrasnąć
  I nicked my hand with a kitchen knife. (Naciąłem sobie rękę kuchennym nożem.)
  Be careful or you'll nick yourself. (Bądź ostrożny albo się natniesz.)
 2. rąbnąć, buchnąć (ukraść) British English slang
  Someone nicked my wallet. (Ktoś buchnął mój portfel.)
  He tried to nick my bike but the dog scared him. (Próbował buchnąć mi rower, ale pies go przestraszył.)
 3. aresztować, schwytać (np. złodzieja) British English slang
  I hope they'll nick the thief soon. (Mam nadzieję, że wkrótce schwytają złodzieja.)
  You have to nick the person who stole my car. (Musicie aresztować osobę, która ukradła moje auto.)
 4. przyskrzynić, przymknąć, przymykać British English informal
  They want to nick him for dealing drugs. (Chcą go przymknąć za handel narkotykami.)
  Did you here they nicked Tom? (Słyszałeś, że przymknęli Toma?)
 5. aresztować British English informal
  The police finally nicked the pedophile. (Policja nareszcie aresztowała pedofila.)
  Let's nick that bastard once and for all. (Aresztujmy tego łajdaka raz na zawsze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. musnąć kogoś slang
  I nicked him accidentally. (Przypadkowo go musnąłem.)
  His hand nicked my face. (Jego ręka musnęła moją twarz.)
nazwa własna
 1. Mikołaj (imię męskie)
  Nicholas and I are going out to dinner. (Mikołaj i ja idziemy coś zjeść.)
  I found out that Nick is her boyfriend. (Dowiedziałem się, że Mikołaj jest jej chłopakiem.)

"nick" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nick" po polsku

nick

rzeczownik
 1. handle ****
  • ksywa, ksywka, przezwisko, nick informal
   What was your handle in school? (Jaką miałeś ksywkę w szkole?)
   We have to come up with a new handle for him. (Musimy wymyślić dla niego nową ksywkę.)

powered by  eTutor logo