ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"cop shop" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cop shop" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
 1. posterunek policji, komisariat
  I have to go to the nick and tell them the truth. (Muszę iść na posterunek policji i powiedzieć im prawdę.)
  There's a nick at the end of the street. (Na końcu ulicy jest posterunek policji.)
  link synonim: police station

"cop shop" — Słownik kolokacji angielskich

cop shop kolokacja
 1. cop rzeczownik + shop rzeczownik = posterunek policji, komisariat
  Luźna kolokacja

  So Jack called the cop shop and here we are.

  Podobne kolokacje: