ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"aresztować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "aresztować" po polsku

aresztować

obrazek do "arrest" po polsku
czasownik
 1. arrest ***   [przechodni]
  The police have arrested Tom Madison for murder. (Policja aresztowała Toma Madisona za morderstwo.)
  That guy should be arrested for reckless driving! (Tamten facet powinien być aresztowany za brawurową jazdę!)
 2. seize **
  • schwytać (zbiega), aresztować (przestępcę) [przechodni]
   He was seized in his own house. (On został aresztowany w swoim własnym domu.)
 3. apprehend
 4. nick **
  • aresztować, schwytać (np. złodzieja) British English slang
   I hope they'll nick the thief soon. (Mam nadzieję, że wkrótce schwytają złodzieja.)
   You have to nick the person who stole my car. (Musicie aresztować osobę, która ukradła moje auto.)
  • aresztować British English potocznie
   The police finally nicked the pedophile. (Policja nareszcie aresztowała pedofila.)
   Let's nick that bastard once and for all. (Aresztujmy tego łajdaka raz na zawsze.)
 5. bag ****
 6. lift ****
 7. cop ***   British English slang
  The police copped the thief. (Policja aresztowała złodzieja.)
  He was copped red-handed. (On został aresztowany na gorącym uczynku.)
 8. pinch *   British English przestarzale
 9. collar , **
 1. place under arrest  
 1. take into custody  
 2. put under arrest
 3. commit to prison , put into prison
phrasal verb
 1. pull somebody in  
  The cops pulled me in for speeding. (Policja aresztowała mnie za zbyt szybką jazdę.)
  He's been pulled in by the police. (On został aresztowany przez policję.)
 2. run somebody in *
 3. pick somebody up , pick up somebody ****
 4. lock somebody up , coop somebody up
 1. take somebody into custody  
 2. put sb into custody

Powiązane zwroty — "aresztować"

rzeczownik
areszt = arrest +5 znaczeń
aresztowanie = seizure +5 znaczeń
prowokator (agent pracujący dla rządu, zachęcający przeciwników politycznych do popełnienia czegoś nielegalnego, aby można było ich aresztować) = agent provocateur
inne
czasownik
phrasal verb
wsadzić do mamra (aresztować) = bang up

"aresztować" — Słownik kolokacji angielskich

place under arrest kolokacja
Popularniejsza odmiana: place under house arrest
 1. place czasownik + arrest rzeczownik = aresztować
  Silna kolokacja

  What are you going to do, place me under arrest?

  Podobne kolokacje:
take into custody kolokacja
 1. take czasownik + custody rzeczownik = aresztować
  Silna kolokacja

  At least 10 people were taken into custody, they said.

  Podobne kolokacje:
put under arrest kolokacja
Popularniejsza odmiana: put under house arrest
 1. put czasownik + arrest rzeczownik = nałożyć areszt, aresztować
  Luźna kolokacja

  He would return home but be put under house arrest for the first few years.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo