KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"naciąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naciąć" po polsku

naciąć

czasownik
 1. nick **
  • naciąć, nacinać, zadrasnąć
   I nicked my hand with a kitchen knife. (Naciąłem sobie rękę kuchennym nożem.)
   Be careful or you'll nick yourself. (Bądź ostrożny albo się natniesz.)
 2. lance **
 3. notch *
 4. subcise  
phrasal verb
 1. suck in , suck into
czasownik
 1. score ****
  • nacinać, znaczyć (np. ostrym narzędziem) [TRANSITIVE]
   He scored the bench with a knife. (On naciął ławkę przy pomocy noża.)
   Score this tree so that we remember which one it was. (Natnij to drzewo, żebyśmy pamiętali, które to było.)
 2. slash *
  • przebijać (np. opony), przecinać (np. materiał), nacinać (rowki w czymś)
   Somebody slashed the tires in my car! (Ktoś przebił opony w moim samochodzie!)
 3. tap ***
  • nacinać (drzewa) [TRANSITIVE]
   He tapped the tree and it fell. (On naciął drzewo i się przewróciło.)
   She tapped the Christmas tree with an axe. (Ona nacięła choinkę za pomocą siekiery.)
 4. cut *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 5. incise
 6. indent
 7. snick
 8. scarify
  • nacinać, spulchniać
   The farmer scarified the soil. (Rolnik spulchnił glebę.)
   I scarified the bark and some resin poured out. (Naciąłem korę i wypłynęło trochę żywicy.)
 9. incide

"naciąć" — Słownik kolokacji angielskich

suck into kolokacja
Popularniejsza odmiana: sucked into
 1. suck czasownik + into przyimek = wykiwać, naciąć, orżnąć
  Bardzo silna kolokacja

  You've been sucked into a bad deal thinking you could turn.

  Podobne kolokacje:
suck in kolokacja
 1. suck czasownik + in przyimek = wykiwać, naciąć, orżnąć
  Bardzo silna kolokacja

  And those higher prices suck in money from the rest of the economy.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo