BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spulchniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spulchniać" po polsku

spulchniać

czasownik
  1. scarify
    • nacinać, spulchniać
      The farmer scarified the soil. (Rolnik spulchnił glebę.)
      I scarified the bark and some resin poured out. (Naciąłem korę i wypłynęło trochę żywicy.)

Powiązane zwroty — "spulchniać"

rzeczownik

powered by  eTutor logo