"nacinać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nacinać" po polsku

nacinać

czasownik
 1. nick **
  • naciąć, nacinać, zadrasnąć
   I nicked my hand with a kitchen knife. (Naciąłem sobie rękę kuchennym nożem.)
   Be careful or you'll nick yourself. (Bądź ostrożny albo się natniesz.)
 2. score ****
  • nacinać, znaczyć (np. ostrym narzędziem) [przechodni]
   He scored the bench with a knife. (On naciął ławkę przy pomocy noża.)
   Score this tree so that we remember which one it was. (Natnij to drzewo, żebyśmy pamiętali, które to było.)
 3. lance **
 4. slash *
  • przebijać (np. opony), przecinać (np. materiał), nacinać (rowki w czymś)
   Somebody slashed the tires in my car! (Ktoś przebił opony w moim samochodzie!)
 5. notch *
 6. tap ***
  • nacinać (drzewa) [przechodni]
   He tapped the tree and it fell. (On naciął drzewo i się przewróciło.)
   She tapped the Christmas tree with an axe. (Ona nacięła choinkę za pomocą siekiery.)
 7. cut *****   [przechodni/nieprzechodni]
 8. incise
 9. indent
 10. snick
  • nacinać (np. skórę)
 11. scarify
  • nacinać, spulchniać
   The farmer scarified the soil. (Rolnik spulchnił glebę.)
   I scarified the bark and some resin poured out. (Naciąłem korę i wypłynęło trochę żywicy.)
 12. incide

Powiązane zwroty — "nacinać"

czasownik
ciąć = chop , także: chop up +5 znaczeń
rzeczownik
nacięcie = nick +13 znaczeń
Zobacz także: nacinanie

powered by  eTutor logo