"znaczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znaczyć" po polsku

znaczyć

czasownik
 1. mean *****
  • znaczyć, oznaczać, wyrażać [przechodni]
   This word means entirely something else in her language. (To słówko oznacza zupełnie coś innego w jej języku.)
   This means we can't go. (To znaczy, że nie możemy pójść.)
   Following a diet means being careful about what you eat. (Przestrzeganie diety oznacza uważanie na to, co jesz.)
 2. score ****
  • nacinać, znaczyć (np. ostrym narzędziem) [przechodni]
   He scored the bench with a knife. (On naciął ławkę przy pomocy noża.)
   Score this tree so that we remember which one it was. (Natnij to drzewo, żebyśmy pamiętali, które to było.)
 3. signify *
 4. earmark *

powered by  eTutor logo